Laget skriv til husstandane på Stord at særleg blant ungdommen er målkjensla i ferd med å endra seg under påverknad av Bergen og bokmålet. Det må ei aktiv målrørsle til for å få nynorsken inn i riksmedia og datamaskinar, skriv Stord Mållag, som lovar å atterreisa det gamle mållaget i Fitjar innan 2003.