— Hadde vi visst det vi vet i dag, hadde vi nok fredet maleriet i det gamle posthuset. Men det forelå ingen trussel mot bildet den gang, det skulle jo tas vare på.

Det sier fylkeskonservator i Hordaland fylkeskommune, Per Morten Ekerhovd.

Dersom posthusmaleriet hadde vært fredet, kunne ikke eierne ha fjernet bildet uten videre.

Eierne, Geir Hove og Tom Rune Pedersen har ikke til BT villet si hvor maleriet som prydet det gamle posthuset siden 1960 er blitt av.

I BA i dag står imdidlertid duoen frem og forsikrer at maleriet er i god behold. BA bringer også bilder fra stedet der maleriet er skjult.

— Dette er en kulturskatt, og vi kan derfor ikke fortelle hvor det ligger. Men det har kostet oss nærmere 270.000 kroner å demontere det og lagre det så langt. Vi ønsker ikke å betale for ytterligere vakthold også, sier Geir Hove til avisen.

Brukte feil lov

I går ble det kjent at kommunen trakk kravet om å få vite hvor posthusmaleriet er. Maleriet har vært sporløst forsvunnet siden posthuset ble bygget om til kjøpesenter i 2004. Eierne fikk byggetillatelsen på vilkår av at maleriet skulle bevares.

Nå viser det seg at kommunen ikke kunne stille dette vilkåret i utgangspunktet. Dermed har heller ikke kommunen rett til å få vite hvor det 20 x3 meter store maleriet er.

— Dersom man hadde tatt i bruk kulturminneloven, hadde maleriet vært sikret vern, sier Ekerhovd.

Byantikvar Siri Myrvoll mener også at posthusmaleriet burde vernes. I et brev til byggesaksavdelingen i 2002 skrev hun: «Det er særlig viktig at freskomaleriet med overlys i hovedhallen sikres vern.»

— Hvorfor tok dere ikke kontakt med fylkeskonservator for å be om fredning?

— Våre anmodninger til byggesaksavdelingen ble ført som vilkår i byggetillatelsen. Vi var overbeviste om at dette var tilstrekkelig for å sikre maleriet, sier Myrvoll.

Les også:

Bergens Tidende har vært i kontakt med flere juridiske eksperter på Universitetet i Bergen. Samtlige er klare på at kommunen ikke kunne bruke Plan- og bygningsloven til å kreve vern av bildet, slik de gjorde i vilkårene for byggetillatelsen.

— Min umiddelbare reaksjon er at kommunen ikke har hatt rettslig hjemmel for å stille krav om dette. Det ligger, så vidt jeg kan forstå, ganske klart utenfor de hensyn som Plan- og bygningsloven kan brukes til å ivareta, sier professor Jan Fridthjof Bernt.

— Vilkåret er, så vidt jeg forstår, knyttet til en tillatelse til ombygging av huset. Da er det som alminnelig regel bare hensyn som har saklig tilknytning til Plan- og bygningsloven som kan søkes ivaretatt ved slike vilkår.

- Ville ikke endret utfallet

Byråd for byggesak og bydeler, Øistein Christoffersen, erkjenner at kommunen ikke har sjekket jussen i vedtaket godt nok.

— Men selv om man hadde gjort det, ville det ikke endret utfallet. Kommunen kan ikke uten videre gripe inn i et privatrettslig forhold mellom en kjøper og en selger, sier Christoffersen.

— Fylkeskonservatoren sier bildet ville blitt fredet dersom de hadde visst det vi vet i dag. Ville ikke det vært et annet utfall?

— Jo, men da beveger du deg langt utenfor det en kommunal plan- og bygningsetat skal drive med. Dette er det bare Riksantikvaren som har myndighet til.

— Kunne det samme skjedd i dag?

— Dette er et komplisert regelverk, og saksbehandlere kan komme ut for veldig mange varianter, derfor er det umulig å utelukke helt. Men de siste årene er det iverksatt tiltak for å hindre at man får slike resultater. Alle vedtak gjøres i samråd med andre, og alltid tverrfaglig. Og der er jurister med, sier han.

Bør Xhibition-eierne fortelle hvor maleriet er? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.

BURDE VÆRT FREDET: - Hadde vi visst det vi vet i dag, hadde vi nok fredet maleriet i det gamle posthuset. Men det forelå ingen trussel mot bildet den gang, sier fylkeskonservator i Hordaland fylkeskommune, Per Morten Ekerhovd om bildet som nå er forsvunnet.
BERGENS TIDENDE