Fintfølende måleinstrumenter ble satt opp i Nebbestølen barnehage i dag.

Mobiltelefoner og trådløse nettverk sender ut radiobølger, men hvor mye?

Arbeidsplasser, skoler og barnehager skal måles i fire norske byer for å finne strålenivået der folk jobber og bor.

Post— og teletilsynet, sammen med Statens strålevern utfører målingene.

Mobiltelefonsender

I Bergen skal målingene foregå over fire dager denne uken.

TV 2 og Hovedbrannstasjonen, Paradis skole og barnehagen Lekefabrikken står på måleplanen.

Barna i Nebbestølen barnehage sitter fint og spiser mens måleutstyret settes opp inne i barnehagen.

På et tak 200 meter bortenfor står en mobiltelefonsender på et tak. Barnehagen har også sitt eget trådløse nettverk.

I en halv time står apparatene og søker seg gjennom frekvensspekteret.

Systematisk

— Vi plasserer måleinstrumentene der vi tror strålingen er sterkest, men likevel der barna oppholder seg, sier Tone-Mette Sjømoen som er forsker ved Statens strålevern.

Etterpå settes utstyret opp i sandkassen utenfor.

Barna holdes på trygg avstand for å unngå sand i den fintfølende elektronikken.

— Tidligere er målinger hovedsaklig gjort når spørsmål om eksponering er oppstått et sted, forteller Sjømoen.

Nå ønsker man å gjøre målinger systematisk der folk jobber og bor.

– Et overgrep mot beboerne Her kan du finne basestasjoner der du bor: www.finnsenderen.no

Svært lave tall

Målinger er gjort i Trondheim og Oslo, mens Kristiansand står for tur.

Resultatene så langt er ikke oppsiktsvekkende, mener forskeren.

Strålingen i barnehagen nådde opp i o,o6 promille av den gjeldende grenseverdien. Mobilsenderen sto for nesten all den målte strålingen.

— Dette er svært små verdier, sier Sjømoen.

Er du redd for stråling? Si din mening her.

MÅLEUTSTYR. Dette står i en halv time på hvert målested. Det tar tid å måle seg gjennom hele frekvensspekteret. (FOTO: Jo Hjelle)