— Jeg er skuffet over at byrådet ikke er mer løsningsorientert, sier Stiegler etter å ha lest den negative innstillingen fra byrådsleder Monica Mæland.

Hun avviser Ap-politikerens forslag om at Bergen Brannvesen skal kjøpe inn en egen bergingsbil som kan rykke ut med blålys for å rydde veien raskt når det har skjedd et trafikkuhell.

Førstehånds kjennskap

Stiegler er bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet, men er i denne saken mest engasjert som mangeårig politimann.

— Jeg satt som operasjonsleder i 6–7 år, og ergret meg over hvor lang tid det tok å få ryddet veien etter ulykker og trafikkuhell. Nesten daglig skjer det et eller annet, og er det feil tid og sted kan det lamme store deler av byen. Det er fortvilende for tusenvis av mennesker hver gang det tar 45 minutter å få gjenåpnet veien, sier han.

Stiegler bruker Fløyfjellstunnelen som eksempel. Når den blir stengt, forplanter køene seg raskt til Nygårdstangen og Sandviken. Til slutt rammer det hele sentrumstrafikken.

— Tunnelen er stengt 300 ganger i året, veldig ofte på grunn av trafikkuhell. Det skjer de rareste ting: folk går tom for bensin, mister hjul eller kolliderer med hverandre. Når jeg kom på vakt fredag ettermiddag, spøkte vi ofte med at "nå må vi vel snart stenge tunnelen". Svært ofte gikk det troll i ord, midt i ettermiddagsrushet, sier han.

30 mann på vakt

Derfor leverte han i vår inn et privat forslag om at kommunen anskaffer en bergingsbil registrert som utrykningskjøretøy, og at den settes i drift som en del av brannvesenets beredskap.

— Brannvesenet har 30 mann på hvert vaktlag, og det brenner heldigvis sjeldnere her i byen enn før. Jeg mener at de har kapasitet til også å kunne ta den innledende bilbergingen, slik at trafikken kommer i gang igjen raskest mulig. Dessuten har de kompetanse på å kjøre utrykning med blålys, og kommer mye raskere frem enn vanlige bilbergingsfirmaer, sier han.

Stiegler peker også på den sentrale plasseringen til Hovedbrannstasjonen, like ved krysset på Nygårdstangen, selve navet i bergenstrafikken.

- Ikke vårt ansvar

Torsdag skal forslaget behandles i komité for miljø og byutvikling. Men byrådet har utredet forslaget, og konkluderer negativt.

"Byrådsleder vil særlig peke på at dette ikke er blant brannvesenets primæroppgaver og at oppgaver knyttet til trafikkregulering og -avvikling på hovedveinettet i og rundt Bergen sentrum, ligger utenfor Bergen kommunes ansvarsområde" skriver byrådsleder Monica Mæland i sin vurdering.

Hun anbefaler i stedet bystyret å fatte vedtak om å rette en henvendelse til Statens vegvesen, med anmodning om å iverksette nødvendige tiltak som bidrar til å redusere kødannelser ved bilhavari.

Byrådet viser ellers til brannvesenets utredning, som peker på store praktiske problemer med forslaget. Brannvesenet mener driften er umulig å få til uten at det blir ansatt egne mannskaper for å kjøre bergingsbilen, noe som vil gi fem nye årsverk til en kostnad av 3.5 millioner kroner.

Dessuten vises det til at brannvesenet i Oslo ga opp sitt prosjekt med bergingsbil etter noen få år.

— Hvis man bare ser etter mulige problemer, får man ikke gjort noe. Brannvesenet er til for å hjelpe byens innbyggere. Jeg er sikker på at det er mulig å løse denne oppgaven uten å måtte ansette flere brannfolk, sier Stiegler.

Hva mener du? Bør en få en bergingsbil som er i beredskap?

SKUFFET: Tidligere operasjonsleder i politiet og nåærende bystyrerepresentat for Arbeiderpartiet, Per Stiegler, er skuffet over at byrådsleder Monica Mæland ikke er mer løsningsorientert.
BT ARKIV