GUNNAR WIEDERSTRØM

Gunnar.wiederstrom@bt.no

— Jeg kan ikke se et godt argument for at politikerne skal beholde denne ordningen, sier Mæland til Bergens Tidende.

Var ukjent med ordningen

I går sendte hun en anmodning til ordføreren om at det blir fremmet en sak for forretningsutvalget og bystyret om endring av pensjonsordningen.

Mens vanlige kommunalt ansatte trenger 30 år for å opptjene fulle pensjonsrettigheter, klarer heltidspolitikerne seg med bare 16 år. Da BT tok saken opp med Mæland i desember i fjor vedgikk hun at hun var ukjent med dette politikerprivilegiet. Nå kvitterer hun for reaksjonen den gang og foreslår å fjerne ordningen.

— Jeg ønsker vi har en pensjonsordning tilsvarende den alle andre ansatte i kommunen har. Jeg ser ikke noen grunn til at politikere skal ha andre og bedre ordninger. Det er ikke nødvendig for å rekruttere folk til politiske verv, det er dyrt og det bidrar til at avstanden mellom politikere og folk flest blir større.

Bedring i 1991

Det har eksistert en egen pensjonsordning for heltidspolitikere siden 1979. Den gang gjaldt regelen om 20 års opptjeningstid. I 1991 ble ordningen endret og opptjeningstiden ble foreslått redusert til 12 år, lik den ordningen stortingsrepresentantene har. Men det ble politisk umulig å etablere en så god ordning, så bystyret vedtok 16 års opptjeningstid.

Byrådets fem medlemmer, ordføreren og seks kommunalråder nyter i dag godt av 16 års opptjeningstid. For å sikre heltidspolitikernes pensjonsrettigheter må kommunen årlig betale inn en ekstrapremie på nærmere 750.000 kroner.

Dersom bystyret vedtar å endre ordningen, sparer bykassen denne ekstraregningen. RV har sammen med SV i alle år gått mot pensjonsordningen for heltidspolitikere. RVs Torstein Dahle roser byrådslederen for initiativet.

— Det er svært gledelig at man omsider tar til fornuft. Man skal ikke få svekkede pensjonsordninger når man går inn i politikken, men det er heller ingen grunn til å ha bedre. Og dette har vært en sterkt privilegert ordning.

Avvikles til neste år

Han tror det nå er godt håp om å få avviklet ordningen alt fra 2005. Selv kunne Dahle tenke seg å gå et skritt lengre.

— Vi bør la vedtaket få tilbakevirkende kraft slik at det omfatter de pensjonsrettigheter alle nåværende heltidspolitiker har opparbeidet.

Hvor langt man kommer til å gå, gjenstår å se. Det er ikke byrådet som avgjør dette spørsmålet, men bystyret. Det er også bystyrets sekretariat som må forberede en sak om dette for bystyrets organer. Mæland sier hun bare har fått ros for sitt initiativ.

— Jeg signaliserte offentlig at jeg ville vi skulle gjøre noe med pensjonsordningen. Det fikk jeg bare positive tilbakemeldinger på. Ingen i byrådet har vært negativ til en endring.

Da BT skrev om saken i fjor høst uttalte Frps Liv Røssland at hun var negativ til særordninger. SV ville også avvikle dagens pensjonsordning. Går byrådspartiene inn for en endring, er det med andre ord stort flertall for dette i bystyret.

ØKER AVSTANDEN: -Jeg ser ikke noen grunn til at politikere skal ha bedre ordninger enn andre. Det er dyrt, og det bidrar til å øke avstanden mellom politikere og folk flest, sier byrådsleder Monica Mæland. ARKIVFOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN.
ARKIVFOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN.