— Tillit og tillit. Det som har skjedd, er at Vegdirektoratet har sådd tvil om de beregningene som er foretatt om driftsgrunnlaget for bybanen. Av den grunn vil jeg ikke uttale meg om dette nå. Jeg vil heller avvente til vi har fått en ekstern kvalitetssikring av saken, sier Monica Mæland til BT.

Byrådslederen har merket seg at politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet, Alfred Bjørlo, i BT tirsdag slukket ethvert håp om statlige bidrag eller garantier til driften av bybanen.

Programmet ligger fast

— I Høyre har vi programfestet at vi ikke kan gå inn for bybanen med mindre staten er med og garanterer for eventuelle underskudd på driften, sier Mæland.

— Hans Edvard Seim har tidligere sagt at Høyres representantskap bør drøfte partiets holdning til bybanen. Er du enig i det?

— Det skulle egentlig ikke være nødvendig. Partiets program på dette punktet ligger jo fast, sier Monica Mæland.

Må svelge kamel

Tidligere leder i Bergen Arbeiderparti, Ruth Grung, har for lengst flagget sin skepsis til bybanen, og der er ikke blitt mindre etter det som har skjedd de siste dagene.

— Jeg mener bussen er bedre egnet en enn bybane til å ta seg av trafikken på den aktuelle strekningen. Der har vi jo nå en frekvens på fem minutter, men man planlegger 10 minutters avganger for bybanen. Bybanen får i tillegg litt lengre vei og har flere stopp.

— Er det mange i Arbeiderpartiet som deler ditt syn?

— Undersøkelser har jo vist at oppslutningen om bybanen faktisk er større i Høyre enn i Arbeiderpartiet.

— Kommer du til å følge ditt egen standpunkt og stemme mot bybanen når den kommer til bystyret?

— Jeg antar at vi blir bundet. Bybanen var jo Arbeiderpartiets mest profilerte sak i valgkampen, så dette er nok en kamel vi må svelge, sier Ruth Grung.