• Det er svært positivt at mange av våre ansatte varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Dette uttalte byrådsleder Monica Mæland til Bergen kommunes nettavis 14. august i år. Hun ble bedt om å kommentere en undersøkelse som viste at mange ansatte i Bergen kommune betraktet seg som personer som ville varsle om kritikkverdige forhold.

Mæland uttalte videre:

— Når denne undersøkelsen viser at det er flere i Bergen kommune som sier ifra enn det som er avdekket i tilsvarende studier i andre land, er dette et positivt trekk.

— Det er ekstra gledelig at undersøkelsen viser at mange ledere varsler. Å si ifra gir både den administrative og politiske ledelsen anledningen til å reagere, og noen ganger kan det å få vite om noe raskt være avgjørende for å kunne finne løsninger.

— Til tross for de positive tallene vil jeg likevel peke på at vi fortsatt må fokusere på viktigheten av åpenhet og varsling om kritikkverdige forhold, sa Mæland.