• Det jobbes døgnet rundt for å begrense skadene av Giardia-parasitten. Det sier byrådsleder Monica Mæland (H), som kategorisk avviser at byrådet mangler handlekraft.

— Det siste Bergen og de syke trenger er politikere som bare er opptatt av å få bildet sitt i avisen.

Det sier byrådsleder Monica Mæland til Bergens Tidende. Hun er opprørt. Hun reagerer sterkt på at Arbeiderpartiets Anne-Grete Strøm-Erichsen etterlyser større politisk handlekraft og synlighet fra Mæland selv.

— Jeg var på banen de første dagene etter at Giardia var påvist. Etter det opprettet vi en krisestab. Dette er en faglig sak, ikke en partipolitisk sak. Min person er helt uinteressant, sier Mæland.

Strøm-Erichsen sa til BT i går at hun mener det er riktig å stole på fagpersoner for den daglige håndteringen av denne krisen, men at det er viktig at en ledende politiker står frem og tar ansvar på vegne av Bergen kommune.

— Mitt ansvar er å få en grundig evaluering når epidemien er over. Mitt ansvar er å påse at fagfolkene gjør jobben sin. Jeg konstaterer at Anne-Grete Strøm-Erichsen setter seg til doms over faglige vurderinger, sier Monica Mæland.

Fra helsemyndighetene i Bergen oppdaget at det var snakk om en Giardia-epidemi til folk fikk påbud om å koke drikkevannet, gikk det seks dager. Mye, mener Strøm-Erichsen. Det avviser Monica Mæland.

— Vi er opptatt av å gi informasjon, ikke desinformasjon. I det øyeblikket vi visste at smitten kom fra Svartediket, gikk vi ut med kokepåbud. Siden har vi holdt folk løpende orientert, sier Mæland.

Hun påpeker at byens øvrige politikere er blitt orientert om situasjonen både gjennom forretningsutvalget (der partienes gruppeledere møtes), og i bystyret.

I dag er det bare 8000 mennesker i sentrum som får vannet sitt fra Svartediket. Før epidemien var tallet 60.000 personer. Det er umulig å få dette tallet lavere, ifølge Mæland.

— Er det ikke et poeng å finne ut hva som skjedde fra Giardia først ble oppdaget til det ble erklært en epidemi?

— I motsetning til dere vil ikke vi gjøre en evaluering mens vi står midt oppi jobben, sier Mæland.

AVVISER KRITIKK: Byrådsleder Monica Mæland mener hun har tatt ansvar i Giardia-situasjonen, og at det er viktigere å følge opp faglig, enn at politikerne slåss om å få bildet sitt i avisen.