• Jeg visste at økonomien var vanskelig og at det kom til å bli tøft dersom vi skulle overta. Derfor brukte jeg hele forrige valgkamp på å love minst mulig.

— Ble det lettere for dere å ha byrådsansvar, i og med at Arbeiderpartiet hadde vært i posisjon og derfor visste hvor viktig det var å ha en konstruktiv opposisjon.

-Det er ikke slik at Arbeiderpartiet har vært konstruktiv, mens vi ikke var det da vi var i posisjon. De har vært med oss på et budsjett, og vi var med de på et budsjett. Når det forrige byrådet fikk problemer skyldes ikke det opposisjonen, men at byrådet ikke brukte særlig tid på opposisjonen i bystyret. De brukte ikke mye tid på gruppelederne i byrådspartiene heller. Derfor led de også mange store nederlag i bystyret. Det så jeg og reflekterte over.

-Det første jeg gjorde var å etablere et annet forhold. Gruppelederne i byrådspartiene møtte fast i byrådskonferansen, og jeg hadde ukentlige konsultasjoner med gruppelederen i Frp. Jeg kjøper rett og slett ikke beskrivelsen av at vi hadde en mer konstruktiv opposisjon. Frp har vært konstruktive fordi vi hadde avtale med dem og behandlet dem med respekt. Begge parter har gitt og tatt.

-Vi hadde en fordel fremfor forgjengerne våre. Vi fikk en administrasjon som hadde tre års erfaring med parlamentarismen, men vi kom på ingen måte til duk og dekket bord.