• Da vi kom var det allerede laget er beinhardt budsjett med kutt i både eldreomsorg og skole. Vi fikk vite av administrasjonen at for å få godkjent budsjettet måtte vi kutte ytterligere 140 millioner kroner.

— Det første vi gjorde var å innføre innkjøpsstopp, ansettelsesstopp og reisestopp. Ansettelsesstoppen varte i halvannet år. Det er svært lenge for en virksomhet som Bergen kommune. Vi satte på bremsene, vi omorganiserte og innført en tonivå modell, der administrasjonen mellom tjenestestedet og byrådsavdelingen ble tatt vekk. Mange har glemt hvor vanskelig økonomien var. Våren 2004 hadde vi ikke penger til lønn til de ansatte. Da måtte vi låne pengene.

— Hadde du trodd det skulle gå så raskt å komme i balanse igjen?

— Jeg hadde ikke trodd det skulle gå så fort. Jeg hadde heller ikke trodd at vi skulle øke opp omsorgen, kunne bygge barnehager og støtte kollektivtrafikken. Jeg trodde vi bare skulle drive økonomiske styring. Derfor er jeg glad for og stolt over det vi fikk til.

— Hva er grunnen til at det har gått så bra?

— Jeg vi dele æren i fire. Bergenserne har to fjerdedeler av æren. For aldri har så mange vært i arbeid og aldri har de tjent så mye. Derfor har vi fått inn rekordmye skatt. Så kan byrådet og flertallet i bystyret ta en fjerdedel av æren fordi vi sammen tok belastningen med å kutte i budsjettene. Så vil jeg gi den rødgrønne regjeringen og den forrige regjeringen en fjerdedel av æren.