• I barnehagene er det private innslaget høyt, men det har ikke blitt så mye konkurranseutsetting ellers, slik Herman Friele lovet i den forrige valgkampen?

— Jeg er generelt utålmodig og skulle gjerne ha forsøkt mer konkurranseutsetting. Men her er et av problemene med å være fattig. Det tar tid å rydde opp i økonomien, tid man gjerne skulle ha brukt til andre ting, som å forberede konkurranseutsetting.

— Det er ikke et mål i seg selv å konkurranseutsette, det er et virkemiddel. Vi har avlevert en konkurransemelding og erfaringene så langt viser at svartmalingen fra de røde er feil.

— Men der vi har satt i gang, er det offentlige tilbudet blitt bedre, som i hjemmehjelpen. Jeg skulle like å se de som tør å endre på det og ta den private hjemmehjelpen fra folk. Ordningen skal og utvides til å gjelde hjemmesykepleien. Kan du velge hvem som skal vaske huset ditt, må du og kunne velge hvem som skal komme hjem til deg og gjøre de mest intime ting. Men denne konkurranseutsettingen skal gjøres på en hensiktsmessig måte. Vi skal ikke presse den frem.