• Dere har hatt et høyt konfliktnivå både med samferdselsdepartementet og fylkeskommunen om ansvaret for kollektivtrafikken. Hvor hensiktsmessig tror du dette høye konfliktnivået har vært for å få en løsning som sikret at Bergen behold ansvaret?

— Jeg opplever ikke at vi har hatt et høyt konfliktnivå. Jeg hadde senest et møte med fylkesrådmannen om ansvaret for bybanen og det var et konstruktivt møte.

— Kunne ikke et bedre forhold ha bidratt til at dere fant en løsning som begge parter var enige i?

— Forholdene mellom oss har aldri vært bedre. Det var veldig utslitt tidligere. Vi har vært uenige om kollektivtrafikken. Det er alt.

— Det virker underlig at dere ikke skulle kunne bli enige. Høyre og KrF styrer jo både kommunen og fylkeskommunen?

— Nei, problemet her er ikke kommunen og fylkeskommunen. Den forrige regjeringen hadde en statsråd som så kommunen, mens denne har en samferdselsminister som har vært fylkespolitiker og derfor tydeligvis bare ser fylkeskommunen. Vi regnet med at forsøket med kommunal overtakelse skulle bli permanent og hadde ikke trodd at fylkeskommunen skulle få ansvaret tilbake. Her er vi enige om å være uenige. Nå gjør vi alt vi kan for å gjøre det bedre når fylkeskommunen overtar.

— Vil enhetstaksten, gratisbussen og trolleybussen overleve når fylkeskommunen overtar?

— Jeg vil ikke bli overrasket om fylkeskommunen åfr problemer. Jeg blir heller ikke overrasket om de kommer til oss og ber om tilskudd.

— Hva svarer du da?

— Da svarer vi at vi har andre ting å bruke pengene til. Nå forventer vi at fylkeskommunen driver tilbudet videre. Jeg stoler på fylkeskommunen til det motsatte er bevist.