• Hva er du mest stolt over at du har fått til i perioden?

— Jeg er mest stolt over at vi klarte å oppbudsjettere omsorg med 400 millioner kroner, men det er ikke nok, vi er ikke i mål. Jeg er også stolt over at vi har skaffet 4500 barnehageplasser.

— Både barnehagesatsingen og en fremtidig videre utbygging av eldreomsorgen bygger på planer og store bevilgninger fra en rødgrønn regjering. Er ikke det et paradoks?

— Satsingen på eldreomsorg og barnehage er en tverrpolitisk satsing. Når det gjelder Stoltenbergs eldremilliarder som han lanserte denne uken, og penger til 500 sykehjemsplasser og omsorgsboliger i Bergen, blir ikke jeg kjempeimponert. Dette er en videreføring av den forrige planen som alle partier på Stortinget i praksis stiller seg bak. Dette ville ha kommet uansett regjering. Vi har forutsatt statlig finansiering når vi har lagt våre planer for bygging av 450 sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

— Dere har brukt 400 millioner mer på omsorg, men nesten stoppet byggingen av boliger for utviklingshemmede. Hvordan forklarer du det?

— Vi har vært nødt til å videreføre eldreplanen og utbyggingen av psykiatrien. Der ligger det nasjonale føringer. Men vi har ikke klart å prioritere utviklingshemmede. Jeg mener det var verre i forrige periode. Da klarte byrådet heller ikke å prioritere utviklingshemmede, men de brukte hvert år flere hundre millioner mer enn de hadde.

— Hvorfor prioriterer dere ikke bygging av boliger?

— Forklaringen er enkel. Vi har ikke pengene. Det koster å bygge, og det koster enda mer å betale lønn til ansatte. Mange av disse bofellesskapene har bemanning som små institusjoner. Dette er en verkebyll, men vi lovte ikke at vi skulle fjerne boligkøen i denne perioden.

— Men dette er en gruppe som gang på gang har måttet lide fordi politikere ikke ville prioritere dem. Så hvorfor ikke gjøre en slutt på dette?

— Hadde vi gjort det i denne perioden, måtte vil ha droppet andre tilbud og lagt ned flere skoler. Det kunne vi ikke.