• Du klager over pengemangel men reduserer eiendomsskatt, halverer byggesaksgebyrer og kutter piggdekkavgiften. Hvorfor gi disse pengene fra seg til velstående innbyggere i stedet for å bruke dem på tiltak for eldre, utviklingshemmede og skoleelever?

— Låntakerne har mottatt 12 rentebrev etter at Kristin Halvorsen ble finansminister. Da har ikke jeg tenkt å bidra med ekstra regninger. Og heller ikke påføre næringslivet ekstra utgifter.

— Vi har greid å få skikk på kommuneøkonomien uten å øke eiendomsskatten. Arbeiderpartiet økte eiendomsskatten i 15 av de 16 årene partiene satt i flertall. Det ene året den ikke økte var i 2001, for da var det budsjettsamarbeid med Høyre.