• I Bergen er de aller fleste barnehagene det siste året bygget av kommersielle aktører. Er det ikke et paradoks at det er fritt frem for kommersielle aktører i barnehagene, som skal gi et viktig pedagogisk tilbud til de minste barna, mens kommersielle aktører ikke få slippe til i grunnskolen?

— Nei, jeg synes ikke det. Det er tross alt stor forskjell på å ha totalt ansvar for opplæring og skolegang og ha ansvar for tilsyn og et visst pedagogisk opplegg for små barn. Dette er en kritikk de røde kommer med, men de satset jo ikke på kommunale barnehager da de satt med makten. De satset ikke på barnehager i det hele tatt. Og da vi tok over var altså to tredeler av barnehagene drevet av private aktører.

— Men disse private barnehagene var drevet av ideelle stiftelser og organisasjoner, mens de som kommer inn nå er kommersielle aktører som driver for overskudd.

— Jeg mener det ikke er store forskjeller her. Vi stiller de samme kravene til de kommersielle aktørene. Dessuten hadde vi ikke noe valg. Vi hadde ikke penger til å bygge ut alle plassene selv. Dessuten er det ikke riktig at vi ikke bygger kommunale plasser. Vi har bygget ut 700 kommunale plasser gjennom utvidelser. For barn og foreldre har det med privat kontra kommunal forsvinnende liten betydning.