• Parlamentarisk ansvar handler om å ta ansvar og håndtere krisen, ikke gå av!

Byrådsleder Monica Mæland (H) er rykende uenig med professor Frank Aarebrot som i gårsdagens BT uttalte at Giardia-skandalen viser at Bergen har en slags Mikke-Mus-parlamentarisme, der den politiske ledelsen velger å være snille fremfor å ta ansvar.

På lederplass ble ansvarlig byråd Lisbeth Iversen bedt om å gå av.

— Ikke svar på alle kriser

Monica Mæland mener begge deler er et misforstått syn på hva parlamentarisme innebærer:

— Aarebrot sammenlikner parlamentarisk ansvar med det å gå når krisen er der. Siden jeg tiltrådte, har det vært fem kriser å håndtere. Da gjelder det å ta ansvar, ikke gå av.

Å gå av skal byråden gjøre hvis hun er direkte skyld i krisen, unnlater å rydde opp eller holde tilbake opplysninger. Det er ikke slik at svaret på alle kriser er å trekke seg, sier byrådslederen:

— Og i bunn ligger det selvsagte: Byrådet sitter så lenge det har bystyrets tillit.

— Fagdirektør Ivar Kalland trakk seg på grunn av kritikken fra granskingsutvalget. Men kritikken som handler om manglende oppfølging av drikkevannsforskriftene, er jo i siste instans et spørsmål om å investere tilstrekkelig i byens vannverk. Budsjettene er det politikerne som vedtar. Retter ikke kritikken seg da mot politikerne?

— På dette felt er ikke pengemangel et problem. Vann- og avløpsinvesteringer er avgiftsfinansiert.

Bergen fulgte ikke opp drikkevannsforskriftene, det gjorde heller ikke flertallet av norske kommuner eller sentrale og regionale myndigheter. Dessuten, dette har vært en unnlatelsessynd gjennom 20 år. At Giardia kom her er tilfeldig.

Det første vi gjorde da utbruddet var konstatert, var å installere uv-filter i Svartediket vannverk. Siden har vi omorganisert, fremmet drikkevannsplaner - i det hele tatt ryddet opp.

- Ikke garantere noe

— Kan du garantere at det ikke blir en ny runde med Giardia i Bergen?

— Jeg vil aldri garantere noe som helst, det har jeg lært etter fem kriseberedskaper på to og et halvt år. Giardia får vi ikke, men vi kan få andre utbrudd eller andre situasjoner som må håndteres, sier byrådslederen.

Granskingsrapporten blir nå oversendt bystyret og trolig behandlet der på møtet 19. juni.