Før helgen sendte gruppelederne fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet et brev til byrådsleder Monica Mæland (H), der de er svært kritisk til hennes håndtering av Storetveitåsen-saken.

Reagerer sterkt

Mæland reagerer sterkt på at Aps gruppeleder og leder i bygningsrådet, Anne-Grete Strøm-Erichsen, i BT lørdag gikk langt i å antyde at fagetaten har latt seg bruke av henne til å underminere gjeldende vedtak og kommunale planer:

«Hvilken myndighet har fagetaten til å komme med helt andre føringer enn det som er lagt i byråd og bystyrevedtak», sa Strøm-Erichsen.

— Det er slike anklager som er vanskelige å motbevise. Men det er ikke gått noen instruksjon nedover i systemet fra vår side. Jeg har fortalt grunneier og velforening om hva som er mitt syn i saken, men fagavdelingen gjør sin frie behandling uavhengig av vårt syn, sier Mæland.

- Tar helt feil

Strøm-Erichsen og de andre brevskriverne mener Mæland ved å stoppe eksproprieringen av saken, sørget for at Seksjon for byggesak og private planer gikk i dialog med utbyggerne om hvilke deler av friluftsområdet som kunne bygges ut.

Mæland mener de her tar feil av saksbehandlingsrutinen i kommunen.

— Vi er pliktig til å behandle alle plan- og byggesaker som blir levert inn. Og hvis ikke leder i bygningsrådet vet det er det veldig spesielt, sier Mæland.