— Det forundrar meg at Bergen næringsråd set heile Bergensprogrammet i fare på denne måten. Skansetunnelen var eitt av tre likeverdige prosjekt der frå 1999 - Ringveg Vest og Bybanen var dei to andre. Skal eit program gjennomførast, er det nødvendig å stå ved avtalene sine, seier Mæland.

I den nye handlingsplanen for transport og samferdsel går Næringsrådet inn for eit stort, nytt tunnelsystem frå Fjøsanger til Indre Arna, Åsane og Fyllingsdalen. Tanken er at dette skal få trafikken vekk frå både Nygårdstangen og sentrum. Skansetunnelen vil dei droppe.

Mæland meiner Næringsrådet med utspelet sitt set den vidare utbygginga av Bybanen på spel.

Like viktig som Bybanen

— Dei tek ikkje høgde for kva som er mogleg å få til økonomisk og politisk. For oss er Skansetunnelen ein heilt avgjerande del av Bergensprogrammet, og like viktig som Bybanen og Ringveg Vest, seier Mæland. Det er sett av 600 millionar kroner i Bergensprogrammet til Skansetunnelen.

Byrådsleiaren viser til at Skansetunnelen alt ligg inne i bompengesøknaden som no er til handsaming.

- Kva fryktar du kan bli konsekvensen av Næringsrådets forslag?

— Det er ikkje bra at dei sår tvil om Bergensprogrammet, fordi det er eit kompromiss som har fått Bergen langt framover på kort tid. Eg må seie at eg lurer på kva dei prøver å oppnå.

- Fryktar du at dette kan skape ny debatt også i Høgre om Skansetunnelen?

— Nei, ikkje i heile tatt. Bergen Høyre har vore trufaste og lojale mot Bergensprogrammet. Vi forventar at også andre er det.

- Kva har det å bety kva Bergens Næringsråd måtte meine?

— Dei er ein samfunnsaktør med mange ressurssterke medlemmer. Eg har stor respekt for dei, men på dette punktet er vi heilt usamde, seier Mæland. I går ringde ho til Atle Kvamme, næringspolitisk sjef i Næringsrådet, og fortalde nøyaktig kva ho meiner om utspelet.

Atle Kvamme sa i gårsdagens BT at det er «meningsløst å bygge enda en tunnel som har innkjørsel i sentrum». Han vil heller sluse trafikken nordover frå Fjøsanger til Åsane, som del av eit nytt tunnel-basert ringvegsystem rundt bykjerna.

- Poenget er sentrumstunnel

— Vi har sett heilt fritt på dette, ut frå kva som er mest tenleg og kva som gir størst trafikkreduksjon. Det må vi fritt kunne gjere, seier Kvamme. Han viser til at det nye forslaget vil gje ei halvering av trafikken over Danmarks plass.

— Dei eksisterande planane vil gje 20-27 prosent meir bilar inn i sentrum. Det vil ingen vere tent med, seier Kvamme. Han understrekar at Næringsrådet stiller seg fullt og heilt bak bompengesøknaden som ligg inne, men meiner det bør gå an å justere tunnelplanane

— Det vil uansett gå mange år før ein Skansetunnel kan byggjast. Vi må kunne diskutere om dette skal vere hogge i stein, sjølv om prosjektet ligg inne i bompengesøknaden no, seier Kvamme.

Byrådsleiaren meiner Skansetunnelen er heilt avgjerande for å løyse trafikkproblema i Bergen.

— Veldig mykje trafikk skal frå Danmarks plass til Sandviken. Vi har masse bustader der, vi har varelevering og kollektivtransport. Denne trafikken vil ikkje dra nytte av ein ny tunnel til Åsane. Heile poenget er å få ein sentrumstunnel som gjer sentrum bilfritt, seier Mæland.

Ho viser til Bjørvika-tunnelen i Oslo.

— Denne har skapt fantastisk byutvikling i Oslo. Det einaste framtidsretta i Bergen er ein bytunnel, seier byrådsleiaren.

Kva meiner du? Bruk kommentarfeltet under.