Samme dag som hun ble valgt, trosset Mæland sin egen partileder og stemte for å si nei til datalagringsdirektivet nå.

En annen kjent vestlending fikk også plass i Høyres nyvalgte ledelse – TV-personligheten Arne Hjeltnes.

Ny nestleder etter Erling Lae ble stortingsrepresentant Bent Høie, mens Erna Solbergs stabssjef, Julie Brodtkorb Voldberg ble valgt til leder av partiets kvinneforum.

Ikke bekymret

Erna Solberg ble gjenvalgt med stående applaus. De andre landsmøtevalgte i partiledelsen er Ine Marie Eriksen Søreide, Thorhild Widvey og Torbjørn Røe Isaksen.

Partileder Erna Solberg synes Høyre har gjennomført et strålende landsmøte, og det er ingen tvil om at hun har et samlet parti i ryggen.

Vedtaket om å droppe fedrekvoten bekymrer ikke Erna Solberg. Hun nærmest fnyser av KrFs og Venstres reaksjoner på vedtaket, med utsagn som at de ikke kan sitte i regjering med Høyre om dette står fast.

– Jeg kan ikke se for meg at et borgerlig regjeringssamarbeid ryker fordi vi er for valgfrihet for familiene, sier hun.

Det er uklart hvordan vedtaket om at familiene selv skal bestemme hvor mye av permisjonen som far og mor skal ta ut vil bli fulgt opp.

Føringer for 2013

– Det er jo ikke flertall for dette i Stortinget i dag, så det får vi vurdere. Det er nok viktigere for vår politikk på sikt, og vil legge føringer for vårt neste partiprogram som skal behandles i 2013. Det er ikke naturlig at det blir noen omkamp om dette, all den tid vi har hatt en så grundig debatt om saken, sier Erna Solberg.

Nestleder Jan Tore Sanner sier, selv om stortingsgruppen ikke er bundet av partiets landsmøtevedtak, at det vil bli fulgt opp.

Dermed ligger alt til rette for at foreldrenes valgfrihet, kombinert med selvstendig opptjeningsrett for fedre, vil bli ett av Høyres krav om det skulle bli regjeringsforhandlinger etter stortingsvalget i 2013.