— Jeg visste ikke om jeg skulle le eller gråte, sier Monica Mæland om Norges Miljøvernforbund, som har anmeldt kommunen til Økokrim.

Miljøvernforbundet hevder sprengningsarbeidet på kommunens nye vannbehandlingsanlegg ved Svartediket har ristet hull på kloakkrørene til bebyggelsen på Knatten.

— De er hjertelig velkommen. Vi har ingenting å skjule. Det er viktig at alt blir avdekket, så jeg synes det er bra jeg hvis Økokrim vil granske Bergen kommune, sier Mæland, som i går offisielt åpnet renseanlegget som gjør at Giardia og andre parasitter ikke lenger skal slippe ut fra Svartediket.

- Rørskader skyldes elde

Mæland avviser likevel at sprengningene til Vann- og avløpsetaten ristet hull i kloakkledningene på Knatten.

— Ifølge de opplysningene jeg har fått er det ikke fysisk mulig, sier hun.

Arne Halvorsen, som er prosjektansvarlig for Vann- og avløpsetatens nye vannbehandlingsanlegg avviser Oddekalvs teori.

— Skadene på rørene på Knatten skyldes elde. At de har noe med sprengningene å gjøre vil jeg utelukke helt, sier han.

Halvorsen viser til at de har fulgt sprengningene nøye under hele arbeidet, gjennom fem rystelsemålere som er plassert på demningen og i nabolaget på sørsiden av demningen.

På Knatten, som ligger på nordsiden, har de ikke hatt målere. Og selv om beboerne på Knatten har registrer kraftige rystelser, skyldes dette ifølge Halvorsen hovedsakelig lufttrykket fra sprengningene og ikke rystelser i bakken.

- Oddekalv inne på noe

Kommunen har ikke funnet kilden til Giardia-smitten, og holder fremdeles på at det kan skyldes hundelort eller utslipp fra kafeen på Ulriken.

Oddekalv karakteriserer disse teoriene som en bløff. Han peker på at Giardia ikke formerer seg utenfor kroppen, og at utslippet derfor måtte ha vært stort og nært demningskanten og innsuget til vannanlegget.

— I dette tilfellet kan godt tenkes at det Oddekalv sier har noe for seg, sier professor Arne Skorping ved Institutt for biologi på Universitetet i Bergen.

— Du kan få millioner av cyster fra en klump med avføring, men det høres ikke urimelig ut at det kan ha vært en kontinuerlig tilgang. Med den epidemien vi hadde i Bergen er det rimelig å tro at det har vært rimelig store konsentrasjoner, sier han.