Byråd Lisbeth Iversen er hyppigst nevnt i BT. Men en overvåking fra 1235 norske nettsteder viser at byrådsleder Monica Mæland er den som dukker opp i flest artikler.

Hatlestad-topp

På fire år er Monica Mæland nevnt 1492 ganger. Hennes navn dukker opp i over 35 prosent av de artiklene der byråder i Bergen figurerer.

Byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen, er på andre plass. Deretter følger byrådene Henning Warloe, Trude Drevland og Hans Carl Tveit.

Det er Meltwater News som foretar overvåkingen på oppdrag for Bergen kommune. Denne viser oppslagene fra måned til måned. Variasjonene fra måned til måned blir et slags politisk barometer. Er det tøffe konflikter, blir det mange medieoppslag.

Men mediemessig var det ikke en klassisk politisk konflikt som ble Mælands mest krevende måned. Den kom i september 2005 og skyldtes tragedien på Hatlestad Terrasse. Den måneden var Mæland nevnt i 214 oppslag.

Warloes tøffeste måned var juni og juli 2006. Da gikk bølgene rundt fusjonen mellom Tide og Gaia på sitt høyeste.

Passer seg

Informasjonsdirektør Robert Rastad i Bergen kommune sier informasjonsavdelingens målsetting er å få ut informasjon om kommunen, ikke å promotere enkeltpolitikere.

— Men det er den ansvarlige byråden som i de fleste sakene uttaler seg til mediene, sier Rastad.

Informasjonsavdelingen deltar aktivt i deler av medieutspillene, men blir mindre aktive når det nærmer seg valget.

— Det vi vil være veldig opptatt av er å stille opp for byråden. Men dersom byråden har et utspill som partipolitiker, vil vårt apparat ikke stille opp.

— Det må da være vanskelig å skille mellom de to rollene?

— Derfor har vi med jevne mellomrom diskusjoner om dette er saker vi skal involveres i eller ikke.

Informasjonsarbeidet er blitt mer profesjonalisert etter at byrådene erstattet kommunaldirektørene som toppsjefer i kommunen.

— Jeg kjenner historien bare fra perioden etter at parlamentarismen ble innført. Min oppfatning er at politikere er mer opptatt av informasjon enn administrasjonen, fordi politikerne er mer opptatt av å fortelle hva som skjer og hva de gjør. Det betyr også at informasjonsavdelingen må være forsiktig slik at vi ikke blir et politisk talerør, sier Rastad.

NETTKJENT: Monica Mæland.
KNUT EGIL WANG