— Vi er blitt orientert om ulovlig bruk av lokalet, og dette er vår måte å svare på den bruken på. Men i tillegg vil jeg si at denne klubbens virksomhet er av en slik art at kommunen vil ta i bruk de virkemidler vi har for å hindre denne virksomheten i Bergen. Jeg legger ikke skjul på at dette er et ledd i det arbeidet, sier Mæland.

Hangaround-klubb

Hun understreker at kommunen vil holde seg strengt til lovverket, men bruke de mulighetene som finnes i blant annet plan- og bygningsloven og alkoholloven for å stikke kjepper i hjulene for MC Norway.

  • Vi vil opptre på en juridisk korrekt måte, og griper inn overfor dem som vi gjør overfor andre som bryter regelverket vi forvalter. Men enprosentklubber som har søkt opptak i Hells Angels er ikke ønsket virksomhet i Bergen kommune, sier Mæland.

Enprosentklubber er en betegnelse på MC-klubber som driver på siden av loven.

Allerede da Renegades i fjor vinter ble tatt opp som hangaround-klubb i Hells Angels, varslet byrådslederen at kommunen ville ta i bruk de virkemidler som var mulig for å hindre HA i å etablere seg i byen. Hun viste blant annet til at det kunne ligge muligheter i å bruke plan- og bygningsloven - som kommunen nå har tydd til, nesten to år senere.

Politiet som festtilskuere

Ap-politiker og tidligere politimann Per Stiegler kritiserte tidligere i høst byrådet for å somle med å gripe inn mot klubben.

— Hvorfor kommer dette pålegget først nå?

  • Årsaken til at pålegget kommer nå, er at vi har fått en henvendelse fra politiet, som har observert ulovlig bruk av lokalene, sier Mæland.

Da MC Norway i august arrangerte fest, fikk de først skjenketillatelse fra kommunen.

Politiet var kritiske til avgjørelsen, og påpekte at 31 av personene på den oppgitte gjestelisten tidligere var dømt for vold, ran og annen kriminalitet. Da byrådet fikk høre om tillatelsen, ble den raskt trukket tilbake.

Festen ble likevel avholdt, uten skjenkeløyve, og med et stort politioppbud utenfor lokalene. I tillegg til personene på den offisielle gjestelisten, skal flere nasjonale og internasjonale HA-profiler ha vært til stede. Blant dem den drapsdømte danske HA-toppen Jørn «Jønke» Nilsen.