• Det er på tide å gjøre noe, så dette blir den siste gangen vi ser barn som bli fratatt retten til utdanning, sa Malala Yousefzai i Nobeltalen sin i dag.

Hvorfor er det så lett å bygge tanks, men så vanskelig å bygge skoler? spurte Malala Yousefzai, på vegne av verdens barn, i sin Nobeltale.

— Vi lever i en moderne verden, det 21ende århundre og vi tror at ingenting er umulig. Vi kan reise til månen, og snart vil vi lande på Mars. Likevel, i dette 21ende århundrede, må vi være bestemte på at vår drøm om kvalitetsutdanning for alle også vil bli virkelighet, sa Malala i talen sin.

Refsende

Malala var personlig, forsonende og samtidig skarpt refsende til en verden der voksne utnytter og undertrykker barn i sin tale. Hun beskrev seg selv som en dedikert og sta person.

— Denne prisen er ikke bare for meg. Den er for alle de glemte barna som vil ha en utdanning. Det er for de redde barna som vil ha fred. Det er for de stemmeløse barna som vil ha forandring, sa Malala.- Jeg er her for å stå opp for deres rettigheter, for å løfte deres stemmer. Det er ikke tid for å synes synd på dem. Det er på tide å gjøre noe så dette blir den siste gangen vi ser barn som bli fratatt retten til utdanning, sa fredsprisvinneren.

Islams sanne budskap

Fredsprisvinneren fra Pakistan brakte ved flere anledninger islam inn i talen sin. Hun takket moren for at hun alltid oppfordret henne til å si sannheten, «noe vi tror sterkt er det sanne budskapet i islam». Malala nevnte også den ekstremistiske islamske terrorgruppen Boko Haram i Nigeria ved navn.

— Det jeg har lært fra de to første kapitlene i koranen er ordet Iqra, som betyr «les», og ordet «nun wal-qalam», som betyr «ved pennen», sa Malala.

— Derfor sa jeg i fjor i FN: Et barn, en lærer, en penn og en bok kan endre verden.

Vil bygge skoler

Det er fortsatt ikke ungdomsskole for jenter i landsbyen der hun vokste opp, sa Malala.

— Jeg vil bygge en, så mine venner kan få en utdannelse – og mulgiheten til å oppfyll sine drømmer. Det er der jeg vil begynne, men det er ikke der jeg vil slutte. Jeg vil fortsette denne kampen til jeg ser at alle barn går på skole. Jeg føler meg mye sterkere etter angrepet jeg overlevde, fordi jeg vet at ingen kan stoppe meg, eller stoppe oss, fordi vi nå er millioner, som står sammen, sa Malala.

Den siste generasjonen

Malala kalte på verdens barn om å reise seg mot undertrykkelse og utnyttelse i sin Nobeltale i dag.

— Kjære brødre og søstre, la oss bli den første generasjonen som bestemmer seg for å bli den siste. De tomme klasserommene, de fortapte barndommene, det bortkastede potensialet – la det ende med oss, sa Malala.

— La oss bygge en bedre fremtid her og nå.