• Den største maktfaktoren ligger inne i hver enkelt av oss, mener skribent og underviser ved kunsthøyskolen i Bergen, Siren Sundland.

Hennes poeng er at vi ofte gir maktbegrepet for stor makt over oss. Vi overser da den enorme makten vi har over hverandre

— Ved å reagere og gi hverandre respons forvalter vi hele tiden selvbilde til hverandre. Og da snakker vi om et enormt maktsenter inni hver enkelt av oss. For ingenting er så utslagsgivende på vårt selvbilde som den måten andre definerer oss på. Her ligger også mye avmakt ettersom selvbildet formes og forandres avhengig av dem vi møter. Og desto viktigere de vi møter er for oss, desto mer preger de vårt selvbilde, mener Sundland.

Hun tror det er språket som styrer oss når vi tenker på makt.

— Med makt tenker vi stor, sterk større enn oss og vi definerer oss selv med mindre makt enn det vi reelt har. Se på journalisten Michael Moore - han avslører maktkonstellasjoner samtidig som han insisterer på at hver og en av oss har makt og innflytelse og at vi må bruke denne makten. Det å avsløre makt uten å skape avmakt er trolig den viktigste form for motmakt som finnes, sier Sundland.