Furnes døde natt til 1. januar 2012 på E 39 i Lindås i en kollisjon med en nå 24 år gammel mann. Han er tiltalt for uaktsomt drap. Mannen var beruset og politiet mener han kjørte altfor fort i 80-sonen. Onsdag skulle foreldrene forklare seg.

— De klarer ikke belastningen ved å forklare seg her i retten, sa bistandsadvokat Ivar Abrahamsen.

Minnene om prestens besøk på døren to timer etter at sønnen var død ble for sterke.

De fulgte rettssaken fra tilhørerbenken, men satt selv ikke i vitneboksen.

FORSVARER: Jannicke Keller-Fløystad forsvarer 24-åringen som er tiltalt for uaktsomt drap på Frode Furnes.
EIRIK BREKKE

20 måneder i fengselAktor Jan Grahl-Madsen la ned påstand om at 24-åringen dømmes for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. 20 måneder ubetinget fengselsstraff og inndragelse av sertifikatet i fem år, er passende straff, mener Grahl-Madsen.

Han viste til at mannen var kraftig beruset og kjørte i minst 110 kilometer i timen.

— Det var ingen øyenvitner til ulykken, tiltalte husker ikke hva som skjedde, men både Statens vegvesen og politiet konkluderer med at tiltalte kom over i motsatt felt og kolliderte med Frode Furnes. Konklusjonene bygger på funn på stedet. Jeg mener det er dokumentert at det var tiltalte som forårsaket ulykken der Frode Furnes døde, sa aktor Jan Grahl-Madsen.

Han la til grunn at tiltalte minst må ha hatt en promille på 1,73, ettersom prøven tatt fire timer etter ulykken viste 1,53.

Ba om frifinnelse

Grahl-Madsen mener det er bevist at tiltalte kjørte for fort. Han viste til de store skadene på bilene, funn på ulykkesstedet og at speedometeret i tiltaltes bil var låst på 120. Giret sto i femte og turtelleren viste 3000 omdreininger.

Jannicke Keller-Fløystad er mannens forsvarer. Hun ba om at han frifinnes for uaktsomt drap. Keller-Fløystad mener det ikke er tilstrekkelig bevist at det var 24-åringen som kom over i motsatt kjørefelt og traff bilen Frode Furnes kjørte. Keller-Fløystad viste til flere dommer fra rettspraksis som slo fast at tekniske spor alene ikke kunne være nok til domfellelse.

— Det er ikke tilstrekkelig å dømme ham ettersom det bare er sannsynliggjort, og ikke bevist, at det var tiltalte som kom over i motsatt felt, sier Fløystad.

Savn og smerte

Bistandsadvokat Ivar Abrahamsen la ned påstand om at begge foreldrene tilkjennes 125.000 kroner i oppreisingserstatning. Han ba også om at mor til Frode Furnes tilkjennes erstatning for de inntektstap hun har hatt og kan få som følge av ulykken. Hun har ikke vært i stand å arbeide slik hun gjorde før sønnen omkom.

— En oppreising skal gi kompensasjon for det savnet og smerten de har hatt og fortsatt vil ha, sa Abrahamsen i retten.

Keller-Fløystad ba om at 24-åringen burde straffes mildere enn aktors påstand dersom han blir dømt.

-15 måneder fengsels og inndragning av sertifikatet i fire år, er passende straff, hvis han dømmes etter tiltalen. Han er en ung mann, har oppsøkt hjelp etter ulykken og har tatt lærdom ved at han drikker mindre alkohol, sa hun.

Familiemedlemmer reagerte

Keller-Fløystad sa seg enig i at det skal betales oppreisingserstatning, men ikke mer enn 75.000 kroner til hver av foreldrene.

— Det er dette som er normalen i de dommer som foreligger, sa hun.

Foreldrene til Furnes ønsker ikke å kommentere saken, mens andre familiemedlemmer var oppgitt over det de hadde hørt i rettssalen.

-Straffenivået er for lavt. Hvis man vil få bukt med promillekjøring, må det strengere straffer når folk kjører beruset og andre dør, sier et familiemedlem.