HAAKON B. SCHRØDER

Stavanger gransket politimester Rolf B. Wegner sin rolle i den såkalte rådmannssaken. Riksadvokat Georg Fr. Rieber-Mohn, ass. riksadvokat Tor-Aksel Busch og førstestatsadvokat Walter Wangberg er avhørt. Det samme er ordfører Ingmar Ljones. I neste måned blir det klart om Wegner skal avhøres som mistenkt eller siktet for straffbare handlinger.

22 vitner avhørt
– Vi har nå avhørt 22 vitner, så jeg begynner å se en ende på etterforskningen, sier byrettsdommer Helge Bjørnestad til Bergens Tidende. Han leder etterforskningen.

– Men det gjenstår fortsatt flere personer som vi ikke har avhørt, legger han til.

Det er en pikant sak Bjørnestad har fått i hendene. Siden han startet arbeidet for en drøy måned siden, er elleve etterforskere ved Bergen politikammer avhørt. Flere personer Bergens Tidende har vært i kontakt med tror etterforskningen vil lede til at Wegner må forlate sin stilling som politimester. Andre regner med at det hele koker ned til noen kritiske bemerkninger. Uansett utfall er det alvorlige påstander som etterforskes.

Wegners rolle
– Vi ser på Wegners rolle i forhold til gruppen som etterforsket rådmannen. Vi ser på Wegners rolle i forhold til ordføreren og rådmannen, samt rollen i forhold til den som var påtaleansvarlig ved Bergen politikammer, sier Bjørnestad.

Det var etterforskerne som gransket rådmannen, som klaget Wegner inn for førstestatsadvokat Walter Wangberg. De mente Wegner presset på for å få til en henleggelse. Politiinspektør Øyvind Tenold, som valgte å sikte rådmannen for straffbare forhold, skal ha falt i unåde hos politimesteren etter sin beslutning. Siktelsen satte Wegners opptreden i et underlig lys.

Orienterte ordføreren
Wegner orienterte nemlig ordfører Ingmar Ljones på et tidlig tidspunkt om at det bare var et tidsspørsmål før saken mot byens rådmann ble henlagt – uten å konfrontere etterforskerne med dette først. Politiinspektør Svein Opdahl, nå byfogd i Bergen, foreslo imidlertid henleggelse overfor Wangberg, som svarte med at etterforskningen skulle fortsette. Og det var da Wegner gjorde det famøse; han klaget Wangbergs avgjørelse inn for Riksadvokaten.

Etterforskningen mot Wegner skal forsøke å kartlegge hvorfor politimesteren var så ekstremt opptatt av at rådmannen ikke skulle straffeforfølges. I avhør skal både Rieber-Mohn, Busch og Wangberg ha stilt seg undrende til politimesterens opptreden. Det samme har elleve etterforskere, samt Øyvind Tenold – som siktet rådmannen.

Hudflettet av Wegner
Etter det Bergens Tidende erfarer, har spesialgruppen også fått opplysninger om at politiavdelingssjef Geir Dybsland ble hudflettet av politimesteren etter sitt vitnemål under rettssaken mot Ragnar Fagereng. I klartekst betyr dette at Wegner ikke var fornøyd med svarene avdelingssjefen gav i retten, og som gikk på tvers av det politimesteren hadde uttalt i vitneboksen.

I disse dager avhører etterforskningsgruppen rådmann Ragnar Fagereng. Også advokat Helge Wesenberg, som forsvarer eks-rådmannen, blir innkalt som vitne i saken. Politimester Rolf B. Wegner er den siste som skal gi forklaring. Han vil trolig bruke flere dager på å redegjøre for sin rolle i rådmannssaken.