I hele sommer har 40 måker holdt paret våkne nattetid. I brevet skriver Line Grindheim i Daniel Hansens gate 12 A blant annet:

«Vi bor i Bergen sentrum og er svært plaget av måkeskrik nattetid! Jeg har observert dem for å se hva de gjør og hvorfor de gjør det. Måkene samles og suser rundt i gatene time etter time og skriker og lager bråk tilsynelatende uten grunn! Det er ikke noe spesielt mye boss som slenger rundt her heller, så jeg skjønner ikke hvorfor de har slått seg ned akkurat her.»

Overfor BT anslår hun antallet til rundt 40 måker, som fra tidlig i mai og ut hele juli har laget et forferdelig lurveleven nesten hver eneste natt.I brevet til kommunen heter det:

«De samler seg på biltak og midt i gatene i store grupperinger, og flyr frem og tilbake og skriker! Bilene er nedlesset i måkeavføring. Vi sover med «sov-i-ro» om natten, men likevel støyer de slik at vi våkner mange ganger. Er det noe Bergen kommune kan hjelpe med?»

Måkene samles og suser rundt i gatene time etter time og skriker og lager bråk tilsynelatende uten grunn!

Oppdrar ungene om natten

— Vi vet måker trekker innover til byene for å finne mat. Og at de ofte bygger reir på flate tak. Men det er ikke slike tak her i nærheten. Så det kan ikke være for å forsvare ungene at de bråker slik. Vi skjønner bare ikke denne terroren de utsetter oss for, sier Grindheims samboer, svenske Mateusz Rychlik.

— På meg virker det som om måkene rett og slett bruker nettene til å oppdra yngre måker. At alt bråket er en slags læreprosess. Jeg vil for all del ikke fremstå som en dyrehater, som ønsker måkene vondt. Jeg ber rett og slett om hjelp slik at jeg får sove om nettene, sier Line Grindheim.

Kommunen kan ikke hjelpe

Grønn etat i Bergen kommune har tatt saken på alvor, men kan lite gjøre.

— Det er et generelt fredningsprinsipp i viltloven, og måker er en naturlig del av livet i en by ved sjøen. Ikke usannsynlig dreier det seg her om fiskemåker, som er i sterk nedgang på kysten, og som dermed er såkalt rødlistet. Det er likevel registrert en viss oppgang for arten i byer der næringstilgangen kan være bedre og det finnes hekkemuligheter på flate tak. Det skal imidlertid svært mye til for at skadefelling av en rødlistet art kan gjennomføres. Forebyggende tiltak vil være første skritt. For eksempel ved å hindre at måker kan slå seg ned på tak. Fysiske hindringer må da gjennomføres av huseier, sier seksjonsleder Tom Sandahl i Grønn etat.

- Så dere kan ikke hjelpe?

— Bare hvis årsaken er søppel og matrester. Da kan kommunen bidra. Men slik jeg oppfatter brevet er ikke det årsaken til problemet, sier Sandahl.

- Dette må vi leve med

Om samboerparet skulle klage videre til Fylkesmannen i Hordaland, får de neppe mer støtte.

— Vi lever i et økosystem. At sivilisasjonen blir plaget av dyr og fugler er et ikke-tema, med mindre de gjør reell skade. Måkene kom nok lenge før oss, og vi løser ikke noe problem ved for eksempel å skyte dem. Reglene er de samme om det handler om en art som ikke er truet, sier seniorrådgiver Anniken Friis ved Miljøvern- og klimaavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland.

- Men stadig flere måker trekker innover til byene?

— Ja, også fordi vi innbyr dem, blant annet med flate tak til hekking, sier Friis.

Hva bør gjøres med måkene? Diskuter under: