— Eg er godt nøgd med over 30 prosent, sa Magne Rommetveit idet Stord-teljinga gjekk mot slutten i går kveld.

Prognosen låg an til vel 30 prosent for Ap, som er eit stykke unna 36,4 prosent i 1999. Men likevel nok til å sikra ein fjerde periode som ordførar for Magne Rommetveit, trass Frp-framgang.

Ap, Sp, KrF og V

Alt tyder på at Ap sitt samarbeid med KrF, Sp og Venstre dei siste tre periodane kan halda fram også etter dette valet. I Stord vil stort sett berre Høgre snakka med Frp, og det er ein konstellasjon som ikkje får fleirtal.

— Når personnamna er klare i kveld, er det berre rett og rimeleg at me set oss ned med Sp, KrF og Venstre og ser om det er grunnlag for vidare samarbeid, seier ordførar Magne Rommetveit til Bergens Tidende.

- Har god tid

— Me har hatt eit godt samarbeid med Ap, men ingen ting er klart enno, sa varaordførar Magnhild Furdal (KrF) før resultatet var klart i går kveld.

— Det nye kommunestyret konstituerer seg først 22.oktober, så me har god tid. Teoretisk kan ein ikkje sjå bort frå at Høgre og Frp finn saman med sentrumspartia for å få til eit skifte. Så me er ikkje garanterte å få styra dette vidare, seier Magne Rommetveit.