— Jeg mener det er prinsipielt uklokt av Redningsselskapet å begi seg inn i en konkurransesituasjon med markedsaktører, sier tidligere visepresident Atle Bergshaven, en av kritikerne til kjøpet av ankerhåndterings- og slepefartøyet.

— Hvorfor er det uklokt?

— Redningsselskapet er en humanitær organisasjon med mange frivillige givere. Da bør man ikke plassere disse midlene i konkurranseutsatte markeder, sier Grimstad-rederen.

Kjøpet av «Skandi Beta» er finansiert ved bruk av Redningsselskapets egenkapital. Det er opprettet et eget datterselskap, Norsk Kystvern AS, som organiserer driften av fartøyet. Norsk Kystvern har lånt 45 millioner av Redningsselskapet. «Skandi Beta» er frem til 1. april leid inn av Kystverket som beredskapsfartøy på Finnmarks-kysten.

Norsk Kystverns regnskap fra i fjor viser et overskudd på 70.000 kroner etter avskrivninger. Ifølge selskapets daglige leder, Svein Jarle Hambre, gikk halvårsregnskapet i år omtrent i null.

— Årsaken er at vi måtte foreta noen investeringer i forbindelse med 25 års klassifisering av skipet, sier Hambre.

Korttidsoppdrag

— Det kan ikke stemme at driften av fartøyet hittil i år ikke har gitt overskudd, sa Redningsselskapets president, Magnus Stangeland, da BT konfronterte ham med halvårsresultatet. Han sitter selv i styret for Norsk Kystvern.

Litt senere, etter å ha snakket med daglig leder Svein Jarle Hambre, medgir han at BTs opplysninger er korrekte.

Da Redningsselskapet kjøpte «Skandi Beta», var det utsikter til at fartøyet kunne få en langtidskontrakt med Kystverket. Slik gikk det ikke.

— Det er uheldig at skipet ikke har langtidsbeskjeftigelse, sier Atle Bergshaven.

— Kontrakten med Kystverket blir trolig forlenget når den gjeldende avtalen utløper etter vinteren. Kystverket har opsjon på forlengelse, parerer Stangeland.

For dyr?

Enkelte i Redningsselskapet mener prisen på «Skandi Beta» var i høyeste laget. Det fnyser Magnus Stangeland av.

— Tøv. Selgeren kunne sikkert fått høyere pris andre steder, sier han.

— Selv om den var for salg i et år?

— Ja.

Atle Bergshaven vil på spørsmål fra BT ikke vurdere kjøpesummen.

— Det bør Stangeland gjøre, sier han.

Den tidligere Sp-politikeren er overrasket over kritikken mot supply-kjøpet.

  • Et enstemmig sentralstyre vedtok å kjøpe båten. Atle Bergshaven var visepresident. Han hadde noen innvendinger, men gikk ikke imot handelen. Nå fremstår han som etterpåklok, sier Stangeland.

— Jeg var ikke til stede på styremøtet der kjøpet ble vedtatt. Senere krevde jeg en protokolltilførsel. Jeg var prinsipielt ikke mot kjøpet, men hadde en del forbehold. Disse ble ikke innfridd, sier Bergshaven.

«En lykkelig sak»

Magnus Stangeland betegner kjøpet av «Skandi Beta» som «en lykkelig sak» for Redningsselskapet.

— Dette kommer til å bli en god investering for oss. Når store deler av automatinntektene våre bortfaller, må vi finne andre inntektskilder. Vi skal tjene penger på «Skandi Beta», forsikrer han.

Stangeland anslår at de to siste kvartalene i år vil gi et netto overskudd på rundt en million kroner fra «Skandi Beta». Fartøyet seiler på dagrater på mellom 80.000 og 90.000 kroner ut kontraktsperioden.

— Jeg er ikke nervøs for inntjeningsmulighetene. Vi må vurdere flere slike investeringer, sier han.

23 ÅR GAMMEL: Redningsselskapet kjøpte i fjor supplybåten «Skandi Beta» for 45 millioner. - Uklokt, sier tidligere visepresident Atle Bergshaven. FOTO: KYSTVERKET