GUNNAR WIEDERSTRØM

Da Warloe i går presenterte budsjettforslaget for 2008, var han mer preget av uro over fremtiden enn glede over at byrådet har fått orden på økonomien.

— Bygger vi alt det bystyret har vedtatt, så er det oppskriften på et nytt milliardunderskudd, sier han.

Mangler en halv milliard

Det er de mange investeringene som volder byrådet størst besvær. Nye sykehjem, boliger for utviklingshemmede og omsorgsboliger koster for mye å drifte.

Skal alle de investeringene bystyret har vedtatt gjennomføres innen 2011, vil kommunen mangle nesten en halv milliard kroner i inntekter.

— Vi har foreslått å skyve på noen investeringer, og det er ikke til å komme fra at det er tiltak for de aller svakeste som vises mest igjen på driftsutgiftene, sier Warloe.

Men også på inntektssiden er det usikkerhet. Warloe sier kommunen må regne med en reduksjon i inntektsveksten i årene som kommer.

- Ikke mulig å redusere

Da BT i går ville vite om det var realistisk å fjerne eiendomsskatten på 325 millioner kroner i året i løpet av de neste fire årene, svarte Warloe:

— Alle vil se at en avvikling av eiendomsskatten fullt ut i perioden ikke er realistisk. Selv en reduksjon vil bli svært krevende økonomisk.

Venstres byråd for oppvekst, Hans-Carl Tveit, sa det enda tydeligere.

— Det er ikke mulig å redusere stort på eiendomsskatten.

KrFs avtroppende gruppeleder Kristian Helland sier det ikke er mulig å kutte kraftig i eiendomsskatten uten et massivt nedsalg av kommunale aksjer og eiendommer og kutt i tjenestetilbudet.

— Ikke noe av dette er god KrF-politikk, sa Helland og tenkte nok på at KrF i går gikk i første forhandlingsmøte med Høyre og Frp om å danne byråd.

Kan bli verre

Frps gruppeleder Live Røssland mener budsjettet er et godt utgangspunkt for forhandlinger.

— Men vi synes satsingen på boliger for utviklingshemmede er for dårlig, og vi liker ikke at man utsetter byggingen av sykehjem til 2014, sier hun.

— Vi er svært skuffet over at byrådet har skjøvet på investeringer til sykehjem, særlig fordi regjeringen har varslet en stor satsing på sykehjem og omsorgsboliger, sier Aps gruppeleder, Terje Ohnstad.

Ifølge Warloe risikerer Ohnstad å bli skuffet på nytt:

  • Bergen risikerer å tape opp til 200 mill. kroner på et nytt inntektssystem for kommunene.
  • Kostnadsveksten i byggebransjen fortsetter.
  • Konjunkturomslag kan føre flere ut i arbeidsledighet.

- Mens leken var god

Samtidig har regjeringen før valget meldt fra om at det skal bygges 12.000 nye omsorgsboliger og sykehjem. Grunnskolen er lovet et kraftig løft. Finansbyråden har ikke tatt disse satsingene inn i sine dystre spådommer.

— Vi vet ikke noe om hvor mye penger det er snakk om. Kommer det penger, vil jeg være den første som blir hoppende glad. Men jeg kan ikke saldere budsjett med luftpenger.

Og for riktig å understreke Warloes dystre budskap. Her er det han sa til bystyremedlemmene som nå takker av:

— Dere ga dere mens leken var god.

Høvik, Tor