I går formiddag sendte helsevernetaten i Bergen kommune en faks til alle allmennlegene i byen. De ble bedt om å være spesielt oppmerksom på magesymptomer hos pasientene.

I faksen blir det slått fast at det er oppdaget 30 tilfeller av magevondt forårsaket av parasitten giardia lamblia.

Helsemyndighetene regner med store mørketall. Trolig er det minst 300 bergensere som er rammet av symptomer fordi parasitten har tatt bolig i magene deres.

Epidemi

Det er så mange at smitteoverlege i Bergen kommune, Øystein Søbstad, karakteriserer det som en epidemi.

Vanligvis konstaterer helsemyndighetene i Bergen årlig ca. 30 tilfeller av parasitten. Den forekommer helst i innvandrermiljøer eller blant folk som har reist i mer sørlige strøk.

— Denne gang er det ingen av dem som er rammet som kan ha blitt smittet utenlands. Vi har heller ikke konstatert den i innvandrermiljøene. Nå er det i hovedsak bergensere som «bare» har vært hjemme som er blitt syke. Vi har konstatert tilfeller i alle bydeler, men det er synes å være en overvekt av sentrumsboere som er blitt syke. Aldersgruppen mellom 30 og 40 år ser ut til å være mest utsatt. Studentmiljøet er også utsatt, sier Søbstad.

Oppdaget i september

Han bekrefter at helsemyndighetene siden september har fått meldinger om pasienter med magesymptomer som ikke går over.

Men det var først mandag at smittevernoverlegen fikk bekreftet fra Haukeland Universitetssykehus at det er parasitten giardia lamblia som herjer.

Det var etter at laboratoriet på Haukeland oppdaget 27 tilfeller av parasitten i løpet av få dager at det ble slått alarm.

— Symptomene kan være diffuse og varierende. De kan forveksles med salmonellasymptomer. Enkelte pasienter har blitt ganske dårlige av diaré. Andre har mer uklare symptomer som magevondt og kvalme. Oppkast forekommer sjeldnere. Det er plagsomme symptomer som nok ødelegger hverdagen for dem som blir rammet, konstaterer Søbstad.

Vanligvis er ikke sykehusinnleggelse nødvendig. Men Søbstad kjenner til at et par pasienter er blitt innlagt på grunn av plagene.

— Sykehusinnleggelse kan være nødvendig i tilfeller hvor pasienten er blitt uttørket på grunn av diaré.

Smitter gjennom avføring

Søbstad oppfordrer alle med magesmerter som har vart mer enn 10 dager om å oppsøke fastlegen.

— Blir parasitten konstatert, gir behandling med antibiotika gode prognoser. Da kan pasientene regne med at symptomene er over i løpet av en ukes tid.

Han beroliger også med at infeksjonen ikke er av det mest smittsomme slaget.

— Parasitten lever i tynntarmen. Infeksjonen kan derfor ikke smitte gjennom luft eller gjennom spytt, bare gjennom avføring fra pasient til pasient.

Søbstad råder derfor alle til å være nøye med hygienen og vaske seg på hendene etter toalettbesøk.

Aldri tidligere har det forekommet så store utbrudd av denne parasittsykdommen her til lands. I fjor ble det riktignok konstatert et mindre utbrudd i Trondheim. Det var knyttet til en barnehagen og smittekilden ble ganske raskt oppdaget.