Magda Bjørkmann (86) skulle på sin ukentlige handletur til Sund senter, da noe traff henne på vei ut av bussen. Bare noen timer seinere ligger hun på ryggen i en sykehusseng. Røntgenundersøkelsen på Legevakten avslørte brudd i ene hoften. Derfra bar det direkte opp på Ortopedisk klinikk ved Haukeland universitetssjukehus, der det er etablert en egen seksjon for lårhalsbrudd.

— Vi skal nok få deg på beina igjen, beroliger Kjersti Nordanger, avdelingsleder på Ortopedisk.

— Ja, jeg vil absolutt ikke ende i en rullestol, sier Bjørkmann bestemt.

Livsfarlig

Å knekke lårhalsen er en livsfarlig skade. Mellom 20 og 25 prosent av hoftebruddpasientene er død innen det er gått et år. Ofte er dette skrøpelige eldre. Hoftebruddet blir en påkjenning de aldri kommer over.

Helsetilsynet har de to siste årene sjekket behandlingen av disse pasientene ved sykehus landet rundt. De har undersøkt om gamle med hoftebrudd er blitt operert innen 48 timer, slik forskriften krever. Videre har de undersøkt om medisinbruk og spisevaner er gjennomgått, og om sykehuset har vært oppmerksom på delir, en livsfarlig komplikasjon ved lårhalsbrudd (se egen sak).

I alt ble det ført tilsyn ved 23 ulike sykehus. Ved 19 av dem ble det påvist lovbrudd. Statens helsetilsyn skriver i sluttrapporten at de ser alvorlig på situasjonen.

«Mange sykehus har ikke bred nok tilnærming til behandling av skrøpelige eldre med hoftebrudd» heter det.

Samler pasientene

Ortopedisk klinikk ved Haukeland var blant de få som ikke fikk påpakning for lovbrudd.

Her ble det i mars åpnet en egen seksjon for lårhalsbrudd.

— Tidligere har vi hatt hoftebruddpasienter spredd rundt på tre sengeposter. Nå samler vi dem på en av postene med en egen seksjonsoverlege. Målet er å presentere dem for færrest mulig ansatte, forteller avdelingsleder Nordanger.

Et typisk forløp for et hoftebrudd har tidligere vært slik:

Inn på akuttmottaket, der det kan være flere timers ventetid.

Røntgen, og tilbake til akuttmottaket.

Til slutt blir pasienten trillet opp på sengepost for å vente på operasjon.

I det Nordanger forklarer hvordan pasientene nå sendes direkte på riktig avdeling og går fremst i køen, piper callingen til seksjonsleder Turid Kjenes. Legevakten varsler et nytt hoftebrudd på vei inn. Noen minutter seinere kommer ambulansepersonalet rullende på Magda Bjørkmann.

Korter ned fristen

Neste morgen skal Bjørkmann stå øverst på operasjonslisten.

— Disse pasientene tåler så mye dårligere påkjenningen ved å faste og vente. Derfor blir de tatt først, sier Nordanger.

Målet er nå å operere oppunder 90 prosent innen 24 timer. Ved siste telling var 64 prosent operert innenfor den grensen.

— 100 prosent klarer vi aldri, for noen står på medisiner som gjør at de må vente, sier Kjenes.

- Venter dere at den nye tilnærmingen til lårhalsbrudd kan spare liv?

— Vi håper jo det. Vi håper også på bedre kvalitet i behandlingen, og er spent på resultatene, sier hun.

Avdelingsleder Nordanger føyer til:

— Øverst på ønskelisten nå er en geriatriker, en spesialist på eldremedisin. Det har vi ikke på sykehuset i dag.