Underarrangementet «Bylørdag» 2. april i år, hadde Turn -og idrettslaget Viking plasserten hoppemadrass på Festplassen.

Et kraftig vindkast tok med seg den 80 kvadratmeter store hoppemadrassen, og med en kraft på ett tonn rev den med seg både mennesker og trafikklys. Nipersoner ble skadet.

Nåviser det seg at hoppemadrassen ikke er sikkerhetsmessig godkjent.

— Vi har hatt kontakt med Turn -og idrettslaget Viking, og de har ikke noen sikkerhetsmessiggodkjenning på madrassen, sier Per Ole Bjørklund, overingeniør og inspektør fortivoli, fornøyelsesparker, gokartbaner og vannrutsjebaner i Det Norske Veritas.

- Veldig alvorlig

Bjørklundtok kontakt med både Sentrum Bergen AS og politiet i Bergen i etterkant avulykken for å finne ut om hoppemadrassen var godkjent og forsikret etter dagens regelverk.

-Det er svært sjelden med slike ulykker og vi ser veldig alvorlig på dette. Vihar et stort fokus på slike oppblåsbare innretninger. Alle hoppeslott elleroppblåsbare innretninger med en grunnflate på over 10 kvadratmeter skal væreregistrert og ha sikkerhetsmessig godkjenning, sa Bjørklund til bt.no da.

Skal godkjennes

Hanunderstreker at Viking ikke har lov til å bruke madrassen til offentlige formålfør Veritas har godkjent den.

— Vi skal godkjenne slike madrasser før førstegangsbruk og ogsågodkjenne dem en gang i året. Det er ikke gjort i dette tilfellet, sier han.

Bjørklundhar ikke vært borte i liknende saker tidligere.

— Man ser her hvor viktig det er med en sikkerhetsmessig godkjenningog at man vet hva man skal gjøre i slike situasjoner, sier han.

— Reglene gjelder ikke

DetNorske Veritas har gitt beskjed både til Viking og politiet om at madrassenikke er sikkerhetsmessig godkjent.

— Vi har forsøkt å kontakte politiet en rekke ganger uten å få noesvar. Vi avventer nå hva politiet sier før vi eventuelt gjør noe mer med saken,sier Bjørklund.

Dagligleder i Viking Turn og Idrettsforening, Roger Gjelsvik, bekrefter at Bjørklundhar vært i kontakt med dem.

— Vi var ikke kjent med at reglenegjelder under slike arrangementer. Det er heller ikke gitt at det er krav til Veritas-godkjenning i forbindelse med denne typen idrettsarrangement, mener Gjelsvik.

Bjørklund er av en helt annen oppfatning.

— Det klart at dette arrangementet faller inn under reglene, sier Bjørklund.

— Så lenge hvem som helst kan hoppe på madrassen, så tilbys detteoffentligheten og da skal madrassen ha en sikkerhetsmessig godkjenning.

Gjelsvik forteller at de har fåttinstrukser fra Veritas til hvordan de skal forholde seg til fremtidige arrangementer.

— Dersom bruk av madrassen under fremtidige arrangementer fallerinn under regleverket, skal vi selvfølgelig følge dem, sier Gjelsvik.