Distriktsveterinær Olav Austbø i Etne reknar ikkje med at mædi-utbrotet blir stort. Men 22 saueeigarar har kjøpt livdyr frå den smitta buskapen, melder Stavanger Aftenblad.

Det skal ifølgje Austbø ikkje vera naudsynt å innføra nye restriksjonar på kontakten mellom sauemiljøet i Rogaland og Hordaland som følgje av tilfellet i Sveio. Buskapen med påvist mædi får ikkje koma på fellesbeite til sommaren.

Alle dei 22 buskapane der det er kjøpt inn livdyr frå den smitta flokken i Sveio skal no overvakast i fire år med blodprøvetaking av alle vaksne dyr kvart år. Siste mædiutbrot i distriktet var i 1995 då fem buskapar i Ølen blei ramma.