Arbeidet med å undersøke hvordan det er å være lesbisk, homofil, bifil eller skeiv (LHBS) arbeidstaker i Bergen kommune startet høsten 2009.

I den 114-sider lange rapporten som ble lagt frem i dag, konkluderer Fafo med at den viser et stort sett positivt bilde av kommunen som en arbeidsplass.

De har stilt spørsmål om åpenhet om seksuell identitet, holdninger, erfaringer og diskriminering. 44 personer i undersøkelsen har identifisert seg som lesbisk, homofil eller bifil.

Tre av fire arbeidstakere, inkludert homofile og bifile, opplever stort sett arbeidsmiljøet som inkluderende.

Men:

  • En av fire opplever ikke at de i stor grad blir behandlet med respekt.
  • Særlig Teknisk etat og Brannvesenet har noen utfordringer når det gjelder holdninger.
  • En av fem er usikre på om de har opplevd diskriminering eller trakassering.
  • Få er åpne i møte med brukere. Særlig skole og helse— og omsorgssektoren er utfordrende.
  • Bare en av fire er enig i at fagforening og verneombud er opptatt av å legge til rette for åpenhet på arbeidsplassen. Fafo konkluderer med at det ser ut som at noen enkeltpersoner har fordommer mot lesbiske, homofile og bifile.

De understreker at åpenhet selvsagt ikke er en forpliktelse, men et det er et ønsket mål er at det skal være uproblematisk.

Det er også en tendens til at heterofile oppfatter homofiles liv som mer preget av seksualitet enn deres eget.

Fafo etterlyser behov for en bevisst personalpolitikk som kan skape rom for åpenhet på arbeidsplassen.

Brannvesenet scorer dårlig

Bystyret i Bergen kommune vedtok i oktober 2007 en handlingsplan mot diskriminering av LHBS for årene 2008 til 2011.

Et viktig ledd er å snakke mer om diskriminering og trakassering av homofile, lesbiske og bifile.

Teknisk etat og Brannvesenet kommer spesielt dårlig ut når det kommer holdninger på arbeidplassen.

Mange mener det er negative holdninger på den mannsdominerte arbeidsplassen, og spesielt mot homofile menn.

LITE HOMOVENNLIG: Brannfolk i Bergen er blant de mest negative til homofile, ifølge undersøkelsen. ARKIVFOTO: Tor Høvik