Det går frem av Fylkesmannens merknader til reguleringsplanen for tomten. Det var Fylkesmannen som stanset prosjektet i forrige runde.

Planene består av 107 leiligheter i to bygg mellom Lars Hilles gate og Vestre Strømkai. 82 leiligheter var allerede solgt da Fylkesmannen stanset Ørnens flukt i juli 2005. Kjøperne fikk pengene tilbake. Nå håper administrerende direktør Helge Schjøtt i Ørnen Fabrikker at det går mot en løsning.

– Positiv dreining

– Vi har notert oss Fylkesmannens uttalelse, og synes den inneholder en positiv dreining. I løpet av neste uke vil vi avgjøre hvordan vi stiller oss til innvendingene og kravene fra kommune og fylkesmann, sier Schjøtt.

Fylkesmannen støtter kommunens vurdering i at de tre nederste etasjene ikke vil være egnet for boliger. Ørnen ligger tett opp i den sterkt trafikkerte Fjøsangerveien. Generelt mener Fylkesmannen det er for mange boenheter i byggene, og at det bør frigjøres større uteareal.

– Færre leiligheter vil få betydning for økonomien i prosjektet. Dessuten har vi utnyttet både takene og atriet. Jeg skjønner ikke hvor vi skal få inn ekstra uteareal. Det er jo parker like i nærheten, sier Schjøtt.

Ni etasjer maksimal høyde

Han vil uansett få problemer med å få Ørnen i full høyde gjennom i bystyret. I høyhusmeldingen havnet tomten utenfor området der det er tillatt med høyhus. Dermed er 27 meter, eller ni etasjer, maksimal høyde, mens Ørnen-utbyggerne vil bygge 12 etasjer.

– Vi forventer at utbygger forholder seg til det ferske bystyrevedtaket på 27 meter, sier Anne Gine Hestetun (Ap), leder i komité for miljø og byutvikling.