Minnesmerket har hatt sin plass i Løvåsparken siden 1977. Minnesmerket er reist til minne om den første håndverksbedriften i Fyllingsdalen. Det var ”Ivar i Træet”, Ivar Andreassen Dalen, som brukte steinen.

Reist av smed

Gården hans lå der kirkegården ligger i dag. Han var smed og satte opp smie på bruket sitt i 1885. Den store slipesteinen sto utenfor smien, og steinen ble drevet med vannkraft fra en elv på eiendommen. Knivene og ljåene han laget ble solgt til forretninger i Bergen.

Driften i smien tok slutt da Ivar døde i 1935, og smien ble stående til forfalls. Etter at Fyllingsdalen ble innlemmet i Bergen kommune, ble gården solgt til kommunen som ville bruke innmarken til å anlegge en gravplass.

Husene ble etter hvert revet, og slipesteinen nedgrodd. Da arbeidet med gravplassen tok til i 1976, kom slipesteinen for dagen. Forslaget om å bruke slipesteinen til et monument, ble først fremmet av ”Sydvesten”.

På kort tid fikk en mobilisert støtte for forslaget, og også økonomiske bidrag ble hentet inn. Bydelsutvalget bestemte at slipesteinen skulle komme på sokkel i Løvåsparken.

Reiste til byen med ljå

Ved avdukingen av "Slipesteinen" den 27. november 1977, sa Odny Reigstad Larsen, som selv hadde minner om smeden:

"Ivar i Træet var en mann som ikke unte seg noen luksus i livet. Hver fredag reiste han til byen med en bør med ljåer og kniver på ryggen. Han var fast leverandør hos Berstad. Og han gikk til Bergen i allslags vær, begge veier. Våren 1934 stoppet slipesteinen og hammeren stilnet. Ivar var sovnet for godt. Det ble så stille i dalen, det var liksom noe som manglet. Den kjente melodien var borte".

Anbefalinger om flytting

Når utbyggingen av Løv-Ham-anlegget snart tar til, må monumentet få en annen plassering. Minnesmerkekomiteen har blitt forespurt og anbefaler at monumentet blir flyttet til sørsiden av Lynghaugtjernet langs stien mellom Nebbeveien og Lynghaug skole.

Det gjenstår å se om dette rådet blir fulgt.

FLYTTES: Når fotballen skal ha ny bane, må denne steinen flyttes.
Fyllingsdalen historielag