På oppdrag fra bystyret ser Bergen brannvesen på muligheten for å drifte sin egen bergingsbil. Tanken er at en bergingsbil som kjører med blålys fra brannstasjonen kan være raskere fremme ved sentrumsnære ulykkessteder enn bergingsselskapene klarer.

— Vi har ikke funnet noen endelig løsning på denne ennå. Bystyret har tidligere satt av penger til å kjøpe inn bergingsbilen, men har i sommer vedtatt at kostnadskrevende tiltak må vente til kommuneøkonomien er bedret, sier varabrannsjef Karl Otto Nesdal i Bergen brannvesen.

Samferdselsbyråd Øistein Christoffersen mener behovet er stort for en egen bergingsbrannbil.

— Vi har en del utfordringer i forbindelse med tunnelene i byen, og behovet for en bergingsbil er absolutt til stede. Alle nye investeringer er nå satt på vent, men når økonomien bedrer seg kan bilen kjøpes, sier han.

Byråden vil ikke spekulere i hvor lang tid det kan ta.

**Les også:

Bagateller stoppet trafikken**

Samarbeid

Brannvesenet prøver nå å finne alternative måter å rydde unna biler som sperrer trafikken.

— Flere tiltak er i støpeskjeen. Vi vil blant annet gå i dialog med bergingsselskapene og se om vi kan få til effektive løsninger sammen, sier Nesdal.

Brannvesenet disponerer nå en splitter ny redningsbil som skal brukes opp mot ulykker med Bybanen. Denne bilen er smalere enn en vanlig brannbil, og har en kraftig vinsj.

— Denne redningsbilen skal primært brukes til Bybanen, men kan også rykke ut til større trafikkulykker i sentrum. Men den løser ikke problemet med biler som skal ryddes av veien.

Sårbar

  • Bergen er blitt en av Norges mest sårbare byer når det gjelder trafikkavvikling. Vi har mange tunneler og få omkjøringsmuligheter. Når vi får melding om ting som ligger i veibanen må vi ofte stenge tunnelene, sier Terje Totland, seksjonsleder på Veitrafikksentralen.

Særlig i rushtiden skal det lite til for å lamme bergenstrafikken. Plater som henger fra tunneltaket, motorstopp, punktering, biler som kjøres tom for drivstoff og store og små kollisjoner.

— Slike ting opplever vi flere ganger for dagen, men heldigvis ikke alltid i rushtiden. Når noe skjer på veiene i sentrum blir det totalt kaos med en gang. Selv om trafikken kommer forbi går det ofte veldig sent og det dannes store køer.

Totland tror ikke veibygging kan løse de trafikale problemene i byen.

— Redusert trafikk gjennom sentrum vil hjelpe, men det blir opp til politikerne å avgjøre hvordan det kan gjøres.

I kø

Når det skjer en trafikkulykke i Bergen tilkaller politiet bergingsbiler etter at en patrulje har kommet frem til ulykkesstedet.

— Vi ringer opp et felles nummer og velger det selskapet som er mest tilgjengelig i forhold til ulykkesstedet, forklarer operasjonsleder Ronny Lentføhr ved Hordaland politidistrikt.

Bergingsbilene blir gjerne stående fast i kø sammen med resten av bilistene.

— Da forsøker vi å sende ut en politibil som kan følge bergingsbilen frem, sier Lentføhr.

Ingen konkurranse

Når brannvesenet får sin egen bergingsbil skal den ikke konkurrere med bergingsselskapene. Ulykkesbilene skal bare slepes ut av kjørebanen, får så å bli hentet av en vanlig bergingsbil.

Brannvesenet i Oslo har hatt bergingsbiler i 25 år.

— Vi rykker alltid ut med bergingsbil til trafikkulykker. Den kan slepe bort biler, men det er ikke så ofte vi gjør det. Den brukes mest i arbeidet med å redde ut folk. Bergingsselskapene er mange ganger like raskt på åstedet som oss, sier Kjell Kjensli, seksjonsleder ved Oslo Brann- og redningsetat.

Hvordan kan køene reduseres i sentrum?