En håndfull demonstranter fra Natur og Ungdom markerte alvoret utenfor bystyresalen før bystyret i går ettermiddag behandlet fire saker om luftforurensning, kollektivtrafikk og innfartsparkering. Til sakene var knyttet innstillinger i nærmere 40 punkter, det meste var man enig om.

Pisk eller gulrot

— Alle partier samstemte om de positive tiltakene før det piskes i vei fra venstresiden, sa Høyre Johan Horn som dro i gang debatten.

Aps Ruth Grung fulgte opp med å rose byrådet for å ha fremmet fire gode og godt underbygde saker. Men så kom pisken frem.

— Hovedutfordringen er økt bruk av privatbil. Vi kan ikke bygge fire felt overalt, sa Grung før hun brøt et av partiets valgkampløfter og foreslo veiprising fra 2009 for dem som bare kjører inn og ut av sentrum. Her er det allerede et godt utbygd kollektivsystem, mente hun.

Grung vil bruke merinntektene til å fjerne bompenger på kveld og i helgene.

Glemte Bybanen

Frps Eiler Macody Lund var som de øvrige fra byrådspartiene ikke innstilt på å innføre køprising, bare utrede ordningen. I stedet ville Lund satse på gulrøtter.

— Innbyggerne bør kunne kaste ruteheftet fordi de vet at det kommer en buss hvert femte eller tiende minutt og at det tar 15 minutter fra Nesttun til Bergen, sa Lund uten å ta ordet Bybanen i sin munn.

SV vil ha både køprising og færre parkeringsplasser i sentrum. Partiet oppfordret bystyret til å samle seg om kollektivfelt på alle innfartsårer, og ikke bare utrede.

— Vegkontoret vil ikke, men kan vi tidfeste innføringen og få til prøveordninger, da kan vi presse det frem, sa Lillian Blom.

Bilen ut av Klostergarasjen

— Vi vedtar en plan mot lokal luftforurensning der vi følger opp alle faglige råd. Det er ikke vanskelig å legge frem store mål, men vi har også gode tiltak. Både byrådet og denne salen leverer, sa KrFs gruppeleder Filip Rygg fra bystyrets talerstol.

Venstres Anders Skoglund vil gjøre Bergen bedre for syklistene. - Det er utrolig effektivt, men elendig tilrettelagt. Jeg bruker sykkel daglig nærmest med livet som innsats, sa han.

RVs Torstein Dahle leverte kveldens mest originale forslag da han foreslo å legge ned Klostergarasjen for å få ned antall parkeringsplasser i sentrum, og så bruke garasjen til kultur- og samfunnshushus.

Tiltakene

Her er noen av tiltakene bystyret var enig om:

  • Utrede køprising.
  • Bygge innfartsparkeringsplasser for bil og sykkel. 40 millioner kroner i 2008.
  • Gjøre det dyrere for tunge kjøretøy uten moderne renseteknologi å kjøre i sentrum.
  • Elektrifisere Bergen havn.
  • Anlegge en serie kortere kollektivfelt i byen.
  • Samle holdeplasser på Linje 2.
  • Ruste opp 41 holdeplasser.
  • Utrede sambruks- og kollektivfelt på innfartsårene.Hva synes du om planene? Si din mening i kommentarfeltet under!
TUNGPUSTET: Astmatikere og andre tungpustede sliter med den forurensede bergensluften. Det vil Irene Ekren (fra v.), Amalie Bakkebø, og Åshild Marie Vige i Natur og Ungdom gjøre noe med.