En 69-åring fra Meland omkom i den voldsomme frontkollisjonen på E39 ved Hylkje mandag, mens en 54 år gammel mann ligger kritisk skadet på Haukeland Universitetssykehus.

Høsten 2011 var det en annen dødsulykke bare 200 meter lenger sør fra gårsdagens ulykkessted. En 21-åring fra Lindås omkom.

Også den ulykken var en frontkollisjon, og også da var det bilen som kom nordfra som kom over i feil kjørefelt etter høyresvingen ved Steinestøkrysset.

Advarte for tre år siden

Etter ulykken i 2011 advarte en ulykkesekspert i Vegvesenet mot E39 ved Hylkje og sa at veien burde hatt midtdeler.

Olav Finne, avdelingsdirektør i Statens vegvesen Region Vest, er enig at trafikkmengden på 12.000-20.000 kjøretøy i døgnet tilsier midtdeler fra Vågsbotn til Nordhordlandsbrua.

— Hvorfor er det ikke bygget midtdeler der?

— Der ulykken skjedde er veien for smal for både midtrekkverk og rumlefelt. Slike tiltak krever en helt ny vei med en bredde på minst 12,5 meter, og det ligger ikke inne i noen planer, sier Finne.

Vurderer stedet på nytt

Fartsgrensen er tidligere nedsatt til 60 kilometer i timen litt sør for ulykkesstedet, men på ulykkesstedet er det 70-sone.

— Vi skal undersøke stedet på nytt og se om det er muligheter for utbedringer, og redusert fartsgrense er noe vi helt klart vil vurdere. Men det er nok bare midtrekkverk som kan forhindre en ulykke som dette, sier Finne.

Han forteller at det derimot kommer tiltak nord for ulykkesstedet denne høsten - der er veien bred nok.

NY VEI: Oppstart for ny firefelts E39 i Åsane er satt til 2017-2023. FOTO: STATENS VEGVESEN

— Vi skal bygge et én meter bredt rumlefelt fra Steinestøkrysset til Hordviktunnelen, og på nordsiden av tunnelen skal vi bygge midtrekkverk. Også E39 på Flatøy er ulykkesutsatt, og der starter vi også bygging av midtrekkverk i høst, sier Finne.

Helt ny E39 på sikt

På sikt skal det bygges en helt ny E39 i Åsane i to tunneler fra Nordhordlandsbrua til Åsane Senter. Veien ligger inne i Nasjonal Transportplan, med oppstart i 2017-2023.

— Der vil det bli en firefelts vei med midtrekkverk, men det er et stykke frem i tid. Skal vi bygge midtdeler på den eksisterende veien nordover fra Vågsbotn, må vi i realiteten bygge en helt ny vei.

Å stenge den eneste hovedfartsåren nordover fra Bergen er ikke praktisk mulig. Dermed må større tiltak på den eksisterende veien vente til nye E39 er realisert.

— Inntil videre må vi leve med den E39-en vi har, sier Finne.

2011: En 21-åring fra Lindås omkom i en frontkollisjon 200 meter sør for mandagens ulykkessted. ARKIVFOTO: RONALD E. HOLE