Grønvigh har så store utlegg til livsviktige medisiner at han får dekket 90 prosent av utgiftene gjennom NAV.

— Tidligere var det en enkel prosess. Jeg gikk bare på det lokale trygdekontoret mitt med kvitteringene fra apoteket. Deretter fikk jeg pengene inn på konto etter to-tre dager. Saksbehandlingen skjedde nemlig på Voss slik at kvitteringene måtte sendes dit, sier han

Men nå har NAV omorganisert seg.

Bruker uker

Grønvigh forteller:

— Nye rutiner for saksbehandling gjør at det går uker før jeg får tilbakebetalt medisinregningene.

— På det lokale NAV-kontoret mitt har de forklart at alle medisinkvitteringer nå blir sendt til et kontor på Sola i Rogaland. På grunn av postgangen må jeg regne med å vente noen dager ekstra. Men nå har jeg ventet nesten 14 dager på å få tilbakebetalt det siste utlegget mitt på vel kr. 2500. Jeg ringer NAV hver dag, men jeg får ikke svar på når pengene kommer.

Grønvigh synes det er forunderlig at NAV må endre på rutiner som allerede fungerer.

— Jeg har økonomi til å kunne vente noen uker på å få tilbake disse pengene. Men for minstepensjonister vil en utestående regning på kr 2500 kroner være et betydelig beløp.

Ny regional enhet

NAV holder på å innføre nye interne rutiner for tilbakebetaling av refusjon for medisiner. Det opplyser direktør for Pensjon og ytelser i Arbeids- og velferdsdirektoratet, Hilde Olsen.

— Det er opprettet egne regionale enheter som tar seg av saksbehandlingen for store deler av helserefusjonsområdet. Saker som gjelder pasienttransport og frikort ligger fortsatt i NAV-området. Men alle andre saker skal sendes direkte til disse enhetene enten direkte fra brukerne eller via de lokale NAV-kontorene. Hensikten er at saksbehandlingen skal bli mer effektiv. I en overgangsfase kan det føre til litt lengre behandlingstid for enkelte brukere. Vanligvis skal det gå en uke fra brukeren sender kvitteringen fra seg til pengene står på konto.

— Brukeren BT har vært i kontakt med har ventet i nesten to uker?

— Ja. Det kan være enkelte brukere som har kort vei til trygdekontoret, som fikk raskere behandling ved å møte direkte opp på kontoret. Den nye ordningen skal bli mer effektiv både for brukerne og oss.

Slipper frikort

— Omfatter omleggingen også frikortsystemet?

— Nei, men i fremtiden er det meningen at apotek og leger skal sende informasjon om pasientenes egenandeler direkte til NAV, slik at brukere slipper å levere kvitteringen sine via NAV-kontoret for å få utlevert frikort.

Olsen regner med at denne ordningen tidligst kan begynne å fungere når NAV-reformen er gjennomført 2010.

Valde, Vegar