Gunhild Hofstad (29) brukte opp årskvoten på 1780 kroner allerede i løpet av de tre første ukene i januar, og gikk til NAV for å få frikort.

— Før har dette blitt ordnet raskt og ubyråkratisk på stedet, eller i løpet av neste dag. Nå sier de at det er mange ukers behandlingstid. Og utgiftene må i mellomtiden tas av egen lomme, sier Gunhild Hofstad.

Hun er uføretrygdet med psykiske problemer, men forsøker å studere når hun er frisk nok til det. To psykologtimer i uken koster henne 560 kroner i egenandel. Foreløpig har hun lagt ut flere tusen kroner som hun ikke har fått dekket.

Psykisk belastning

  • Jeg er ikke bankerott. Jeg klarer å betale, for jeg har litt å gå på. Økonomien går i hop for min del, ikke minst på grunn av god privat hjelp. Og jeg regner med at det jeg har betalt for mye, blir tilbakebetalt.
  • Men jeg er likevel veldig frustrert over at det går an å lage så mye byråkrati ut av en ordning som virket fint tidligere, sier 29-åringen.
  • Hvis jeg ikke hadde vært så heldig å ha penger, ville jeg nok vært nødt til å avslutte en behandling som jeg er helt avhengig av for å fungere. Nå er det blitt slik at selve problemene i forhold til NAV er blitt en psykisk belastning som ikke akkurat gjør meg friskere.
  • Det er paradoksalt at hjelpeapparatet skal gjøre deg sykere enn du er. Hensikten var vel motsatt, sier Gunhild Hofstad.

Frikort automatisk

Det nye reise- og frikortkontoret ble opprettet 15. januar i år og er en forberedelse på at hele dette ansvarsområdet skal tas ut av NAV fra neste år.

  • Området skal overføres til HELFO (Helseøkonomiforvaltningen), sier informasjonssjef Sissel Mæland i NAV Hordaland.

Hun sier at det arbeides med en automatisert frikortløsning, der apoteker, leger og andre som tar inn egenandeler rapporterer direkte inn i datasystemer og at frikortet sendes automatisk når grensen er nådd.

  • Det stemmer at man tidligere på enkelte trygdekontor kunne få frikort på dagen. Nå legges det opp til mest mulig selvbetjening og minst mulig ressursbruk for NAV, sier Mæland.

To ukers ventetid

Frikort sendes nå fra ett sted i landet, og det er ikke nødvendig å møte opp på NAV for å søke om frikort. Alt kan gå elektronisk. Saksbehandlingstiden skal være to uker på frikort og fire uker på reiserefusjon.

  • Det er to grunner til at NAV har lagt om rutinene på frikort, sier Sissel Mæland.
  • Det ene er at de ansatte ved NAV-kontorene skal få bedre tid til brukere som har behov for veiledning og oppfølging knyttet til arbeid og aktivitet. Det andre er at NAV forbereder innføring av den automatiserte frikortordningen fra 2010.
MÅ BETALE SELV: Gunhild Hofstad hadde rett til frikort fra 19. januar. Da hadde hun fylt opp årskvoten. Nå må hun betale av egen lomme inntil videre.
Marita Aarekol