Det var i 2004 at industrigiganten ga sykehuset en gave på vel 50 millioner til PET-skanner. Opprinnelig var det meningen at maskinen skulle vært tatt i bruk i september. Men nå blir åpningen et halv år forsinket.

Årsaken er en kombinasjon av knappe driftsrammer på sykehuset og naturlige forsinkelser som følge av utstyret er så avansert å montere. Sparegevinsten på utsettelsen ble på forhånd beregnet til å være to millioner kroner.

Spenning

Det radiologiske fagmiljøet fryder seg over vidundermaskinen. Kreftlegene som benytter PET-maskinen til kreftdiagnostisering, venter også spent:

— Selvsagt skulle vi gjerne sett at vi hadde fått installert PET-skanneren tidligere. Til nå har vi måttet henvise pasienter som behøver PET-undersøkelse til Oslo eller København. Det er tungvint for pasientene og dyrt for oss, sier avdelingsoverlege på kreftavdelingen, Olav Mella. Han avviser at fagmiljøet er kritisk til at det tar så lang tid å få åpnet senteret.

Mella understreker at han synes det viktigste er at sykehuset får en PET-skanner av beste kvalitet og som fungerer som den skal når den bli tatt i bruk.

— Teknologien er ny og avansert. Vi må akseptere at installering og utvikling av kompetansen som skal til for å benytte den tar tid, sier Mella

Norge er et av de siste landene i Europa som tar i bruk PET-teknologi, eller Positron Emisjons Tomografi som det heter på fagspråket. Rikshospitalet fikk sin for tre år siden. Og i fjor fikk Radiumhospitalet sin egen maskin.

I fjor ble foretatt ca. 2000 PET-undersøkelser ved de to sykehusene i Oslo. 70 pasienter fra Haukeland sendt til Oslo for skanning. Og 30 pasienter ble sendt fra Bergen til Oslo for å gjennomlyses med den avanserte metoden i løpet av de fire første månedene i år.

Milepæl

— Uansett om oppstarten er blitt noe forsinket, er dette en milepæl for sykehuset, sier senterleder for PET-senteret på Haukeland, Tore Bach-Gansmoe. Han viser BT inn i den strålingssikre bunkeren hvor den 22 tonn tunge syklotronen kom på plass denne uken.

— Det er syklotronen som produserer de radioaktive atomene vi bruker i legemidlene til den avanserte billeddiagnostikken forklarer han BT foran vidundermaskinen som ennå har innpakningsplasten på.

Etasjen som skal romme PET-skanneren fremstår akkurat nå som en kaotisk byggeplass. Håndverkere er i aktivitet i alle rom, og ledninger henger ned fra taket overalt. Men om noen dager kommer selve skanneren. I oktober skal det være slutt på all byggeaktivitet, og Bach-Gansmoe og hans medarbeidere kan ta over.

Radioaktivt sukker fra Oslo

— Da vil vi starte forsiktig med å prøve ut utstyret på de første pasientene. De første månedene vil ta imot inntil fem pasienter i uken. Først i mars skal hele anlegget være i drift. Før sommeren regner vi med at vi kan imot 50 pasienter ukentlig, sier Bach-Gansmoe.

Fram til mars må avdelingen på Haukeland importere det radioaktive sukkeret som nyttes i prosessen fra en syklotronen i Oslo.

— Sukkeret er holdbart bare noen få timer og må fraktes som spesialfrakt i strålingssikre bokser, forteller Bach-Gansmoe.

I mellomtiden må syklotronen og laboratoriet testes og utprøves slik at den blir godkjent for legemiddelproduksjon. Det er en prosess som tar tid. Vi regner med det vil at en halvt år, sier Bach- Gansmoe.

Jo Straube