ROY HILMAR SVENDSEN

Det er talsmannen for Line Maries pårørende, Dag Gaassand, som forteller dette til Bergens Tidende.

— Påtalemyndighetens granskning er ikke ferdig ennå, og familien har fått signaler om at granskingsrapporten vil bli unntatt offentlighet når den er klar, sier Gassand til Bergens Tidende.

Derimot vil Helsedepartementets granskning av behandlingen Line Marie fikk på St. Luke's Hospital, bli tilgjengelig for pårørende og pressen. Denne rapporten har vært klar lenge, men blir ikke offentliggjort før hovedgranskingen er ferdig.

- Vil ta lang tid

— Har myndighetene sagt noe om hvor lang tid det vil gå før granskingen er ferdig?

— Ikke helt konkret, men de er blitt forespeilet at det nok ikke vil skje i løpet av oktober, sier Gaassand.

Alt tyder dessverre på at familien må vente mye lenger enn det. For påtalemyndigheten på Malta har tydeligvis ikke hastverk med å bli ferdige.

— Slike ting tar gjerne noen måneder, av og til opp til et halvt år. Dette er en komplisert sak som det vil ta tid å utrede ordentlig, så det er nok trolig at det vil gå lang tid, sier juridisk rådgiver Antoinette Micallef ved Attorney General's Office på Malta til Bergens Tidende.

Uvisst om offentlighet

Hun kan heller ikke gi BT noe klart svar på om granskingsrapporten vil bli gjort tilgjengelig for familien og pressen.

— Det er vår Attorney General (tilsvarer riks- og/eller regjeringsadvokaten, red.anm.) som tar slike avgjørelser. Rapporten er ennå ikke klar, så jeg vet ikke hvilken status den vil få, sier Micallef.

Bakgrunnen for granskingen er blant annet at maltesisk politi i starten hevdet at Line Marie hadde tatt ecstasy før hun falt om og slo hodet. Det førte til skandaleoppslag i både norsk og maltesisk presse.

Obduksjonsrapporten slo fullstendig beina under disse påstandene. Den viste nemlig at Line Marie døde av hodeskader hun pådrog seg da hun falt om på grunn av sterke magesmerter.

- Ikke obdusert på nytt

Maltesisk presse har den siste måneden spekulert i at Line Marie ble obdusert på nytt da kisten hennes omsider kom til Norge. Dette avviser talsmann Gaassand bestemt.

— Kisten var innom Gades institutt da den ankom Norge, men det var helt rutinemessig. Det var aldri snakk om noen ny obduksjon, sier Gaassand.