• Vi må trolig skrinlegge enkelte langsiktige planer etter dette.

Det sier styrelederen i idrettslaget.

— Skal du få offentlig støtte til å bygge idrettshall, må idrettslaget ha penger på bok. Pengene som forsvant er dessverre tapt, sier han.

At inntektene fra automater er strupt gjør situasjonen for idrettslaget enda mer begredelig.

Ifølge styrelederen var inntektene for idrettslaget ca. to millioner kroner i fjor. Over halvparten av dette kom fra spillemidler.

Disse beløpene antyder også hvor mye underslaget på 750.000 kroner har betydd for idrettslaget.

— Folk er forbannet over at pengene er forsvunnet. De fleste jobber jo gratis for idrettslaget. Samtidig skjønner jo de fleste at det ligger sykdom bak, sier han.

At idrettslaget utgjør en viktig del av fellesskapet gjør det trolig enda verre for både kvinnen og lokalmiljøet, mener styrelederen.

— Veldig mange av dem som bor i området her er engasjert i idrettslaget.