Økningen har kommet etter at Nygårdsparken ble fysisk stengt av i begynnelsen av uken.

Seksjonsleder ved rusakutten, Anne Margrethe Stokken, sier de i utgangspunktet ikke skal ha korridorpasienter.

— Men vi har to ekstra senger vi har brukt denne uken. Det er senger som vi normalt har som reservesenger, når vi skal ha raske bytter på rommene, men de er brukt når vi har hatt mest trykk.

Vet ikke om behov

- Hvor mye mer kapasitet trenger dere?

— Det er for tidlig å si. Opplever vi at vi må avvise folk videre fremover også, så kan vi trenge flere plasser. Men vi jobber tett med sykehuset.

- Hvor mange er avvist denne uken?

— En del er blitt sendt videre til sykehuset, og de kommer til der når det er grunnlag for innleggelse, så klart.

Forsinket tilbud

Helse Bergen har iverksatt en rekke tiltak i forbindelse med stengingen av parken, ifølge avdelingsdirektør Ola Jøsendal ved avdeling for rusmedisin.

Departementet påla blant annet helseforetaket å få på plass et lavterskeltilbud.

Helseforetakets eget MO-senter skulle egentlig ha vært i drift innen 25. august. Den tidsplanen sprakk. Årsaken var blant annet at ombyggingen ble blant annet mer omfattende enn planlagt.

1. oktober åpner oppfølgingssenteret for rusavhengige i Møllendalsveien 31. Senteret vil fungere som et lavterskeltiltak, og skal være bemannet med lege, psykolog og spesialutdannet helse- og sosialpersonell. Senteret vil være åpent syv dager i uken, hvor rusavhengige vil få tilbud om helsehjelp på dagen.

Ikke mer kapasitet

Alle tiltak er finansiert innenfor gjeldende budsjettramme. Avdelingsdirektøren håper at det vil være tilstrekkelig.

— Mulighetene for å gå hardere ut enn det vi har gjort, er ikke der. Vi har presset vår organisasjon maksimalt for å bidra med vår del av ansvaret i dette store prosjektet.