Til tross for endelig avslag fra Miljøverndepartementet i 1984, har familien benyttet hytten på Kobbholmen helt fra 1986. Det ble oppdaget da hytten ble forsøkt solgt for 4,5 millioner kroner i fjor sommer.

Fylkesmannen i Hordaland har bekreftet Fjell kommunes avslag på søknad om dispensasjon.

— Alvorlig

Fylkesmannen uttaler i sitt vedtak at langvarig etablert ulovlig bruk ikke kan representere særlig grunn til dispensasjon.

Fylkesmannen understreker at de ikke har ilagt pålegg om riving i denne omgang, men går likevel langt i å bekrefte at det vil følge hvis ikke Fjell kommune sørger for riving.

Som de skriver om hytteeieren: «Han får ikkje rett til å ha hytten ståande, og han har heller ikkje hatt slik rett før».

Fylkesmannen advarer også mot at dispensasjon i denne saken vil skape uheldig presedens.

— Vi ser svært alvorlig på saken. Det er første gang vi har kommet over en slik sak. Vi har jo funnet en god del andre ting, men ikke med denne alvorlighetsgraden, sa Bjørn Erik Kristiansen, fagleder for byggesaksavdelingen i Fjell kommune, til bt.no i sommer.

Spesiell Saken som får byggesaksadministrasjons strenge blikk rettet mot seg er da også spesiell.

På Kobbholmen noen hundre meter vest av Angeltveit troner hytten. Der har den ligget i 23 år. Takst ble i sommer satt til 4,2 millioner kroner, meglers prisanslag var på 4,5 millioner.

Problemet er bare at hytteeieren aldri har fått lov til å bygge.

Les også:

— Vi må stole på selger

Les også:

Reagerer på megler

BT har flere ganger forsøkt å komme i kontakt med hytteeieren, en eldre mann fra Bergen. Mannens familie forteller at han ikke ønsker å snakke med avisen.

Odd Mehus