Dette har Høyesterett bestemt.

Høyesterett mener at med dagens teknikk skal arealmålinger av en leilighet oppgis med nøyaktighet da kvadratmeterprisen spiller en viktig rolle ved salg og kjøp av bolig. Det mener Høyesterett ikke er blitt gjort i dette tilfellet.

Dessuten mener Høyesterett at et arealavvik på 10 kvadratmeter betyr at leiligheten har mangler.

"I vårt tilfelle er det tale om 10 kvadratmeter, som representerer et avvik fra opplysningen i prospektet på 8,9 prosent. Både i prosent og areal er det etter min mening at dette representerer et avvik av en størrelse som gjør at leiligheten har en mangel" skriver Høyesterett i dommen.

Kjøpte til datteren

Mannen kjøpte i 1997 leiligheten til sin datter. Kjøpesummen var på 995.000 kroner pluss omkostninger. I salgsprospektet var det ført opp at boligarealet var på 112 kvadratmeter.

Senere ble selger gjort oppmerksom på at dette boligarealet var uriktig, og at det riktige var 102 kvadratmeter. Det skal være takstmannen som hadde summert feil slik at arealet ble 112 kvadratmeter.

Kjøperen krevde da prisavslag grunnet leilighetens reduserte boareal. Partene kom ikke til enighet, og mannen anla sak for Bergen byrett i 2000. Der ble den kvinnelige selgeren frifunnet og kjøper dømt til å betale saksomkostninger på 48.180 kroner.

Anket

Kjøper anket til Gulating lagmannsrett som stadfestet dommen til Bergen byrett. I tillegg ble mannen dømt til å betale 44.020 kroner.

Dermed anket kjøper lagmannsrettens dom til Høyesterett og vant. Selgeren må betale saksomkostninger for byretten og lagmannsretten til kjøper på 123.239 kroner. Saksomkostninger for Høyesterett tilkjennes ikke. (NTB)