— Sønnen min fikk avslag på å komme inn i voksenpsykiatrien for å bli diagnostisert. De hadde ikke kapasitet. Da tok jeg ham med til Oslo, sier Lars Kristian Helming.

50-åringen fra Bergen har to sønner som har fått diagnosen ADHD. En av dem var i barneskolealder da han fikk diagnosen og kunne få behandling og tilrettelagt undervisning. Men for eldstemann, som nå er 25 år, ble det ikke like lett å få hjelp.

- Var i gråsonen

Først for tre år siden fikk 25-åringen bekreftelsen på hva som hadde gjort livet hans vanskelig.

— Vi visste at dette er arvelig, så vi sjekket hele familien. Yngste sønnen vår fikk diagnosen, men for eldstemann fikk vi beskjed om at han var i gråsonen for å ha ADHD. Vi fikk ingen skikkelig utredning av ham, slik som de den andre gjorde, sier Helming.

Ett år senere, som 18-åring, droppet han ut av skolen. Da han også droppet ut av alle jobber han fikk, bestemte foreldrene hans seg for å oppsøke en lege i Oslo.

- Overvekt av bergensere

Barnenevrologen som tok ham imot og ga ham ADHD-diagnosen, Trygve Lindback, var ikke ukjent med å utrede personer fra andre deler av landet. Men av dem som har oppsøkt ham, har det vært en klar overvekt av bergensere.

— Jeg har hatt mange pasienter fra Bergen, og har fortsatt en del. De kommer fordi de ikke får hjelp der de bor, sier Lindback.

De pasientene som reiser fra andre steder av landet, utreder han, og får de diagnosen ADHD, henviser han dem videre til en lokal fastlege som gjør resten av oppfølgingen.

Men han synes det er en uheldig måte å gjøre det på.

— Dette er en nødløsning. Det er helt klart ulemper med at utredningen ikke skjer lokalt. Jeg får ikke fulgt opp tiltak som skal gjøres via skolen. Foreldrene må ta kontakt med skolen selv. Det er bedre om fagfolk gjør dette, det gir en større tyngde. Foreldrene kan ha problemer med å bli hørt.

- Alle skal ha mulighet

Ved Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) er de kjente med at bergensere søker hjelp utenfor sin egen helseregion.

— Av de telefonene vi får, er det veldig mange fra Hordaland som ringer og er fortvilet. Inntrykket vårt er at det i en årrekke har vært slik at det er flere fra Bergen og Hordaland som tar kontakt, sier kommunikasjonsrådgiver Ståle Tvete Vollan.

Han mener helsevesenet i Hordaland må snu på trenden.

— De har tydeligvis ikke et dimensjonert apparat til å ta imot dem som trenger hjelp. Det handler ikke om hvor mange som får medisin, men at alle skal ha mulighet til å bli utredet. Om de ikke får dette, kan det gi alvorlige tilleggsvansker som angst, depresjon, avbrutt skolegang, jobbproblemer og økt sannsynlighet for tidlig rusdebut.

Nytt liv

Lars Kristian Helming ser en nytt menneske i sønnen etter at han fikk diagnosen og dermed hjelp for problemene sine.

— Han fikk et helt nytt liv. Han mistet byrden ved å alltid føle seg udugelig. Medisinen gjorde at han fikk kontroll på impulshandlingene sine, og han har satt seg mål for livet. For første gang har han gjennomført et helt år på videregående skole.

Men Helming tror mange i Bergen ikke får den samme slutten på historien som sønnen hans.

— Mange blir stående i køen, om de i det hele tatt kommer i en kø. Helse Bergen mangler både kompetanse og ressurser til å stille nevropsykologiske diagnoser. Konsekvensen er at de som ikke får hjelp, faller ut av samfunnet.

— At folk reiser ut for å få hjelp, er en ny problemstilling for meg. Det sier at behovet er større enn det vi klarer å dekke. Vi må bli bedre til å fange dem opp lokalt, sier Skavhellen ved klinikk for Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) ved Haukeland Universitetssykehus.

Færre private

En av årsakene til at bergensere reiser ut for å få hjelp til utredning av ADHD, er at færre private leger i Bergen gir tilbudet om utredning i dag.

— At det er færre privatpraktiserende leger, er en av flaskehalsene. Det er blitt et vakuum etter at mange av de private sluttet i markedet.

I gårsdagens BT kunne vi lese at Hordaland er det fylket med færrest brukere av ADHD-medisin på landsbasis. Skavhellen tror mer informasjon til fastlegene om lidelsen, vil bidra til at flere vil utredes for den.

— Jeg var overrasket over at Hordaland lå på bunn, vi har jo fokusert mye på å utbedre tilbudet. Det som blir viktig fremover, er å øke opplæringen av fastleger, slik at de vet nok om ADHD til å vite når de skal henvise pasienter til barnepsykiatrien for utredning.

- Styrke tilbudet

Kjell Håland, konstituert klinikksjef for PBU i Helse Bergen, er heller ikke kjent med at bergensere reiser ut av fylket for å få psykiatrisk hjelp. Han mener likevel at helsetjenesten i Bergen bør bli bedre på området.

— Det vi gir av behandling og tiltak, må vi basere på klinisk erfaring og forskningsbasert kunnskap. Jeg vet ikke om det er vanskeligere å få hjelp for ADHD her enn andre steder av landet, men vi må uansett styrke tilbudet vårt. Jeg håper og tror at vi etter hvert kan bygge opp mer kunnskap på dette feltet.

— Har Helse Bergen et bemanningsproblem innenfor psykiatrien?

— Slik jeg kjenner til det, så ligger vi på landsgjennomsnittet. Jeg tror det finnes fylker som er både bedre og verre stilt sammenlignet med oss.

Helge Skodvin