29 elever ved Sonans privat gymnas har fått annullert eksamen i kjemi 2 muntlig praktisk.

Årsaken er at en lærer sendte ut eksamensoppgaven til elevene i forkant av eksamen.

— Slike ting skal ikke skje. Vi er ikke ferdig med denne saken internt, sier administrerende direktør Leif Morten Myklyng ved Sonans utdanning til bt.no.

- Et alvorlig brudd

Det var eksamenskontoret som gjorde Sonans utdanning oppmerksom på at en lærer har sendt vårens kjemi 2-elever de muntlige eksamensoppgavene før eksamen.

- Slike ting skal ikke skje. Vi er ikke ferdig med denne saken internt. Adm direktør Leif Morten Myking

— Dette er et alvorlig brudd på eksamensforskriftene utarbeidet av Hordaland fylkeskommune, og selvsagt helt ulovlig. I Sonans tar vi dette svært alvorlig, og det vil få konsekvenser internt hos oss, skriver rektor Mette Knudsen i en e-post til elevene.

- La ved feil fil

Eksamenskontoret sendte den 22. juni en formell henvendelse til Utdanningsdirektoratet hvor de ba om annullering av alle eksamenspartier hvor den aktuelle læreren var eksaminator for egne elever.

— Vi har fått snakket med læreren hos oss. Det som har skjedd er at han i en e-post den 29.mai sende elevene sine en e-post hvor han ønsket dem lykke til. I samme e-post la han ved tidligere eksamensoppgaver som elevene kunne øve seg på. Det viste seg at han hadde lagt ved feil fil, sier administrerende direktør.

Eksamenskontoret har satt opp nye eksamensdatoer for alle som blir rammet av dette.

Allerede førstommende mandag må elevene i ilden igjen. De som ikke har mulighet denne dagen kan ta opp igjen eksamenen tirsdag 25.juni.

Skuffet og lei seg

— Vi har fått flere henvendelser fra elvene som er lei seg og skuffet . Dette er jo tidkrevende for dem å begynne begynne på ann igjen når de trodde de var ferdig, sier Myklyng til bt.no.

Da bt.no ringte til Sonans utdanning søndag kveld hadde skolen klart å få tak i samtlige elever.

Fristen for innsending av karakterer ved opptak til høyskoler og universitet er 1. juli.

— Vi fokuserer på elevene slik at ikke de blir direkte skadelidende i denne saken, sier Mykling.

På grunn av den knappe fristen vil eksamenskontoret sende ut den nye karakteren fortløpende, slik at elevene får anledning til å rekke fristen.

Vet du noe? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post